Lidl och Einride utvecklar samarbete

Lidl tar nästa steg i omställningen mot elektrifierade transporter och utvecklar samarbetet med techbolaget Einride. En långsiktig satsning kring elektriska transporter mellan butik och lager inleds nu och i oktober hoppas man vara igång med de första leveranserna i Stockholmsområdet.

Lidl och Einride inledde ett samarbete kring hållbara transporter redan 2017 och har sedan partnerskapets start haft som ambition att både elektrifiera och automatisera leveranser, från Lidls centrallager till butikerna. Övergången sker stegvis och fokuserar i första hand på elektrifiering och i andra hand på automatisering.

– Vi ska vara branschledande för hållbara och helt fossilfria transporter till 2025. För att möjliggöra det ska vi nu, tillsammans med Einride, påbörja omställningen till helt elektriska transporter, säger Carl Ceder, Logistikchef Lidl Sverige, i ett pressmeddelande.

Lidl räknar med att vara igång med de första elektiska transporterna i oktober. Därefter kommer man successivt skruva upp takten och ta in nya, elektriska alternativ. Utöver minskad miljöpåverkan innebär el-lastbilarna också mindre trängsel tack vare att motorerna är tysta nog att få tillstånd för att köra på nätterna.

Carl Ceder. Foto Lidl.

– Redan idag använder våra lastbilar biobränslen. Med elmotorer slipper städerna dessutom buller. El-lastbilarna kan då bli en påminnelse om att konsumenten kan välja ännu mer hållbart, avslutar Carl Ceder.

Planen är långsiktig, med 2025 som första stora milstolpe. Då ska en betydande andel av alla transporter ske med elektriska fordon och förhoppningen är att en stor del kan ske utan någon förare.

– Framtidens transportlösningar ligger inte längre i framtiden. Tekniken finns idag, och framåtlutade bolag som Lidl kommer att vara vinnarna i omställningen. Vi är stolta över att få jobba tillsammans med Lidl i deras mål mot 2025 och tillsammans ska vi inte bara minimera deras miljöpåverkan utan också sänka deras kostnader för transport rejält, kommenterar Jonas Hernlund, CCO på Einride.