Lincargo blir en del av Tempcon

Efter att kyltransportören Tempcons förvärv av Lincargo både prövats och godkänts av Konkurrensverket är nu Lincargo en del av Tempcon-koncernen. Förvärvet kompletterar koncernens täckning i Norrland och skapar möjligheter för samdistribution.

Under sommaren 2021 förvärvade Tempcon både Lincargo och Erling Anderssons Åkeri för att komplettera sitt distributionsnät, men snart anmäldes förvärven till Konkurrensverket för en så kallad särskild undersökning. I oktober godkändes båda förvärven och från den 1 december är Lincargo nu en del av Tempcongruppen.

– Nu kan vi äntligen hälsa Lincargo välkomna till Tempconfamiljen vilket naturligtvis känns fantastiskt bra. Med Lincargo i familjen växer vårt utbud till våra kunder där vi finns med i transport- och logistikkedjans alla led från producent till konsument. Ända ut till de minsta orterna i norra Sverige flera gånger i veckan, kommenterar Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group.

Lincargos finmaskiga distributionsnät sträcker sig från Härnösand till Treriksröset. Det tillsammans med Tempcons linjenät ger bra förutsättningar för samdistribution.

– Lincargo har alltid haft ett starkt fokus på hållbarhetsfrågorna vilket även Tempcon har. Samdistribution är en nyckelfaktor för att kunna erbjuda kunderna transporter på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt.