Linjen Kapellskär-Nådendal får nya ropax-färjor

Rederiet Finnlines presenterade i veckan sina två nya ropax-fartyg i Superstarklassen. Det första sätts in på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal (Naantali) under hösten 2023. De nya fartygen får en godskapacitet på 5 200 lastmeter, jämfört med dagens 4 200 lastmeter.

Rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal fick ett nytt roro-fartyg i januari 2022, då MS Europalink ersatte MS Finnfellow och utökade lastkapaciteten på sträckan med 1 200 längdmeter. Nu satsar Finnlines vidare på sin linje mellan Sverige och Finland via Åland. Under 2023 sätter rederiet in två nybyggda ropax-färjor för gods- och passagerartrafik från klassen Superstar.

De nya ropax-fartygen får namnen Finnsirius och Finncanopus, efter de starkast lysande stjärnorna på natthimlen. Vart och ett av fartygen får en lastkapacitet på 5 200 lastmeter, jämfört 4 200 lastmeter på fartygen som trafikerar rutten i dag. De rymmer också 1 100 passagerare, vilket är ungefär dubbelt så mycket jämfört med dagens fartyg.

– Vår linje mellan Sverige och Finland är redan mycket populär hos våra kunder. Genom att öka kapaciteten för både gods och passagerare, samtidigt som vi förbättrar komforten för passagerarna, kan vi höja standarden på våra tjänster och stärka Finnlines position som den viktigaste leverantören av maritima tjänster mellan de båda länderna, kommenterar Antonio Raimo, Line Manager på Finnlines.

De nya ropax-färjorna presenterades på finska ambassaden i Stockholm. På bilden syns Finnlines vd Tom Pippingsköld. Foto Finnlines.

Fartygen ingår i rederiets investeringsprogram om totalt 500 miljoner euro, som omfattar både nya ropax- och roro-fartyg utrustade med moderna hållbarhetslösningar samt uppgradering av den befintliga flottan. Tre nybyggda roro-fartyg är i drift sedan sommaren 2022.

– Smidig godstrafik över Östersjön är ryggraden i regionens ekonomier och för försörjningstryggheten. Exempelvis fraktas cirka 90 procent av både Sveriges och Finlands export och import på köl, kommenterar Tom Pippingsköld, vd för Finnlines.

– Genom att optimera användningen av vår kapacitet, ökar vi nyttjandegraden och gör våra fartyg både effektivare och mer hållbara. Detta stöds även av investeringar i energieffektivitet och annan hållbar spjutspetsteknik, kommenterar Tom Pippingsköld vidare.