Linjetrafik till Skellefteå hamn

Rederiet Wallenius SOL utökar sin service i Bottenviken och kopplar ihop Skellefteå hamn med Finland, Zeebrugge och Antwerpen. Den nya rutten etableras i samband med Scanlog och Northvolts logistikavtal.

Wallenius SOL utvecklar sitt erbjudande och förbättrar infrastrukturen i Bottenviken. I samband med det avtal om transportlogistik som slutits mellan Scanlog och Northvolt inkluderar nu rederiet sin första svenska kommersiella hamn i sitt linjenät. Servicen innebär veckotrafik till Port of Skellefteå med start i oktober 2021.

– I de dialoger vi haft med industrin har vi identifierat ett behov av en pålitlig, regelbunden veckotrafik som kopplar ihop Port of Skellefteå med kontinenten. Därför känns det extra roligt att vi nu kan erbjuda både feeder- och RoRo-service till regionen, kommenterar Jonas Wåhlin, General Manager Wallenius SOL.

Genom den nya rutten Zeebrugge- Antwerpen- Karleby- Skellefteå hamn- Kemi-Uleåborg får nu Skellefteå hamn sin första feederservice på cirka 15 år. Servicen kombineras med roro-trafik av maskiner, trailers och annat rullande gods inklusive breakbulk och rolltrailer.

– Det kommer att bli ett naturligt inflöde av containers som kan återlastas och nyttjas av exportindustrin i och kring Skellefteå. Att vi nu kopplar ihop svenska norrlandskusten med Finland öppnar även upp för transporter och tompositionering av containers mellan länderna, kommenterar Jonas Wåhlin.

Det är de chartrade fartygen Fiona Sea och Jutlandia Sea som i det första skedet kommer trafikera rutten. De kommer vid årsskiftet ersättas av Wallenius SOLs nybyggen. Fartygen, som kommer bli världens största isklassade multi-fuel roro-fartyg, blir drygt 50 meter längre än de båtar som historiskt anlöpt hamnen. Enligt hamnchefen Lars Widelund är de väl förberedda:

– Redan 2012 såg vi tendenserna, och har precis anpassat farleden för att kunna ta in större fartyg. I praktiken innebär det att vi har muddrat och breddat farleden in till den inre hamnen där roro-trafiken anlöper. Anpassningen innebär också att vi kommer att kunna ta emot trafik även under den mörka delen av dygnet,  kommenterar Lars Widelund.