Liquid Wind förbereder e-metanolfabrik i Finland

Svenska Liquid Wind har tecknat ett samarbetsavtal gällande en förstudie inför etableringen av en produktionsanläggning för elektrobränsle i Haapavesi, Finland. Anläggningen blir företagets första projekt i Finland. Det görs i samarbete med bioraffinaderiet NordFuel och vindkraftsföretaget Puhuri.

Anläggningen ska uppföras i nära anslutning till NordFuels planerade bioraffinaderi och kommer drivas med förnybar energi från en ny landbaserad vindkraftspark som ska byggas och drivas av Puhuri.

– Vi är väldigt glada att kunna berätta om planerna för etableringen av vårt första projekt i Finland tillsammans med NordFuel och Puhuri. Elektrobränslet som ska produceras i Haapavesi kommer att användas i sektorer där det är särskilt svårt att ställa om, som till exempel sjöfart, kommenterar Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Ett samarbetsavtal gällande förstudie inför etableringen har undertecknats av Liquid Wind, Kanteleen Voima som äger NordFuel och Piipsan Tuulivoima som ingår i Puhuri-koncernen. Parterna är gemensamt ansvariga för det övergripande projektutvecklingsarbetet.

– Vi är glada över samarbetet med Liquid Wind, en av de mest framstående aktörerna inom området elektrobränslen. Cirkulär ekonomi och nollavfallsprincipen är kärnan i NordFuels affärsidé. Liquid Winds teknik gör det möjligt för oss att så effektivt som möjligt utnyttja koldioxiden från bioraffinaderiet. Den industriella infrastrukturen i Haapavesi erbjuder här en utmärkt grund för den planerade elektrobränsleanläggningen, kommenterar Matti Asikainen, vd för NordFuel.

– Som ett Haapavesibaserat företag är vi stolta över att berätta om utvecklingsprojektet tillsammans med Liquid Wind och NordFuel. Det finns ett stort konsortium för grön energi under utveckling i Haapavesi och för att fullt ut kunna nyttja den finländska vindkraftskapaciteten behöver vi etableringsprojekt som detta, kommenterar Tuomas Ylimaula, vd för Puhuri.