Ørsted köper Liquid Winds första metanolfabrik

Startup-företaget Liquid Wind meddelar att de överlåter sin ägarandel av bolagets första fabrik för sjöfartsbränslet grön metanol “FlagshipOne” i Örnsköldsvik till energibolaget Ørsted. Företagen har tidigare samägt anläggningen men nu blir Ørsted ensam ägare.

Projektet FlagshipOne såg dagens ljus 2017, när startup-företaget Liquid Wind påbörjade arbetet med att etablera vad som väntas bli Sveriges första storskaliga anläggning för produktion av grönt elektrobränsle. När anläggningen tas i drift 2025 beräknas den kunna producera ca 50 000 ton grönt e-bränsle per år.

I början av 2022 nådde Liquid Wind en överenskommelse med energibolaget Ørsted som resulterade i att energibolaget fick en ägarandel på 45 procent. Nu meddelar företagen att Liquid Wind överlåter resterande del av ägarskapet till partnern, som får fullt ägarskap. Ørsted har tagit slutligt investeringsbeslut och kommer börja bygga anläggningen under våren 2023.

– Vi är stolta över att ha nått ända hit tillsammans med Ørsted och Övik Energi. Att FlagshipOne kommer att bli den största elektrobränsleanläggningen i kommersiell skala i Europa är särskilt spännande eftersom vi bryter ny mark och förhoppningsvis inspirerar andra till att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten, kommenterar Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Anläggningen kommer anslutas till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Genom att återvinna koldioxid och kombinera det med grönt väte, framställt med förnybar el och vatten, ska elektrobränslet elektro-metanol produceras.

– Vi är stolta över att framgångsrikt ha utvecklat FlagshipOne tillsammans med Liquid Wind, och vi ser fram emot att börja bygga denna Power-to-X-anläggning i världsklass. Tillsammans med Liquid Wind har vi bevisat att storskalig produktion av grönt elektrobränsle är möjlig, och jag är övertygad om att FlagshipOne kommer att bli en milstolpe i den gröna omställningen av sjöfartssektorn, kommenterar Anders Nordstrøm, driftchef för Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamheter.