Liquid Wind vill bygga 10 e-metanolfabriker i Norden

Svenska Liquid Wind planerar att utveckla 10 nya elektrobränsleanläggningar i Norden fram till 2027. Satsningen görs i ett förstärkt samarbete med flera europeiska aktörer som arbetar med att minska koldioxidutsläpp för långväga sjötransporter, bl a Alfa Laval.

I torsdags den 9 november tillkännagav Liquid Wind att de förstärker sitt partnerskap med flera ledande europeiska aktörer som arbetar med att minska koldioxidutsläpp från långväga sjöfart. Samarbetet har pågått i flera år och har resulterat i byggandet av Europas största e-metanolprojekt: FlagshipONE i Örnsköldsvik.

Planen framöver är att utveckla 80 standardiserade och modulariserade elektrobränsleanläggningar med kapacitet på 100 000 ton till 2030. Dessa anläggningar beräknas minska koldioxidutsläppen med 14 miljoner ton per år.

Nu utökar man samarbetet med målsättningen att etablera ytterligare tio e-metanolfabriker i Norden före slutet av 2027. Med dessa nya fabriker kommer såväl produktionskapaciteten som den globala tillgången av elektrobränslen öka markant.

– Vi har haft ett utmärkt samarbete med våra “community partners” under flera år nu. Med några partners började vi jobba redan 2018 och det är riktigt roligt att vi nu kan intensifiera vårt samarbete och höja nivån både på integration och öppenhet. Mycket har hänt sedan 2018, både med Liquid Wind och på marknaden. De kommande åren kommer att innebära mycket spännande och värdeskapande arbete tillsammans, kommenterar Claes Fredriksson, grundare och vd för Liquid Wind.

Nyckelparterna i samarbetet är, förutom Liquid Wind, Alfa Laval, Carbon Clean, Siemens Energy och Topsoe.