Ljusare framtidsutsikter inom handeln

Den ökade vaccinationstakten i samhället påverkar handelns framtidstro positivt. För första gången på flera år ser sällanköpsvaruhandeln nu positivt på framtiden, vilket spiller över på partihandeln, som för andra månaden i rad ökar kraftigt.

Svensk handels index “Framtidsindikatorn” är ett sammanfattande mått på handlarnas förväntningar på försäljning, anställningsvilja och lönsamhet de kommande tre månaderna.

Handelsbarometern för maj månad visar på att sällanköpsvaruhandeln, som står för all detaljhandel utöver mat, äntligen ser ljuset i slutet av pandemitunneln. Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet ökar till 99,5 och befinner sig därmed väldigt nära den neutrala nivån, som är 100.

Partihandeln i sin tur gynnas av återgången till butikerna och den goda utvecklingen i tillverkningsindustrin. För första gången sedan partihandeln inkluderades i Handelsbarometern ser delbranschen positivt på de närmaste tre månaderna. Partihandelns indexvärde hamnar på 108,5.

– Partihandelns framtidstro har ökat rejält sedan föregående månad och vi ser att partihandlare ser ljust på framtiden både vad det gäller försäljning, antal anställda och lönsamhet. Vi hoppas nu att denna optimism håller i sig även framdeles, kommenterar Karin Johansson, vd Svensk Handel.

E-handeln, som gått starkt genom hela pandemin, ligger fortsatt kvar på en stabil nivå och e-handlare ser alltjämt ljust på de kommande tre månaderna. E-handeln som helhet minskar dock med 0,9 enheter jämfört med föregående månad och Framtidsindikatorn landar på 116,3.