Löfbergs säkrar fossilfria sjötransporter

Kafferosteriet Löfbergs inleder ett samarbete med logistikföretaget Scanlog som ska säkra 100 procent fossilfria sjötransporter. Fartyg kommer tankas med LBG enligt massbalansprincipen. Totalt beräknas det minska utsläppen med 1 800 ton per år.

Löfbergs fraktar drygt 36 000 ton råkaffe över världshaven varje år. Nu blir företaget först ut med Scanlogs nya fossilfria lösning, som ska minska sjöfraktens utsläpp med 100 procent genom att tanka fartyg med biogas (LBG) enligt massbalansprincipen. Löfbergs betalar för biogas som täcker företagets transporter av råkaffe från ursprungsland, även om biogasen används i andra fartyg.

– Biogasen kostar mer än fossila bränslen, men vi tycker inte att vi har råd att låta bli. Vi måste reducera utsläppen i alla delar av vår värdekedja. Att vi är först att finansiera bränslebytet till 100 procent innebär att vi visar att det finns en fungerande lösning, och det kan förhoppningsvis bidra till att fler ställer om, kommenterar Kajsa-Lisa Ljudén.

– Sjötransporter har länge gått under radarn. Därför är det viktigt att det finns företag som Löfbergs som vågar gå före, och som visar att det går att minska utsläppen här och nu. Vi hoppas att det kan inspirera andra företag och att det kan påskynda en nödvändig omställning inom transportsektorn, kommenterar Matilda Jarbin, hållbarhets- och kommunikationschef på Scanlog.