Logicenters bygger ut anläggning i Brunna

Logicenters bygger ut en av sina anläggningar i Brunna med 18 900 kvm. Troligen rör det sig om Zalandos lager, då det där finns en byggrätt i den omfattningen.

Expansionen innebär en utökning på 18 900 kvm, och den nya delen beräknas att stå klar under det första kvartalet av 2022. Bland Logicenters hyresgäster i parken återfinns aktörer som Ingram Micro, Zalando, Systembolaget, Bythjul.com och Autoglas.
– Vi är glada över att återigen få utöka vår närvaro i Brunna. Området lämpar sig perfekt för att bedriva logistikverksamhet varför vi nu väljer att utöka vår närvaro i parken. Vår flexibla arbetsmodell gör att vi kan stötta befintliga och kommande hyresgäster med skiftande behov genom exempelvis dessa typer av spekulativa expansioner. Utöver den här utbyggnaden har vi även planer på att utveckla ytterligare en fastighet i parken om 30 000 m2 inom kort, kommenterar Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Zalando har gått som tåget under pandemin, och har starka tillväxtplaner för Europa och Norden. Logicenters äger Zalandos trevåningslager i Brunna, som idag är på 30 000 kvm, men har en byggrätt på ca 45 000 kvm, för att möjliggöra framtida expansion. Zalandos lager i Brunna  kammade hem utmärkelsen “Årets Logistiketablering” 2018.

Brunna Logistikpark är strategiskt belägen norr om Stockholm och erbjuder geografiska fördelar med en välutvecklad infrastruktur med vägar, järnvägar och flygplatser. I och med utbyggnaden stärker Logicenters sin närvaro ytterligare i området och kommer att ha nära 90 000 kvm logistikyta vid färdigställandet.