Logicenters fördubblar antalet solcellstak

I övergången till förnybar elektricitet i verksamheten innan 2025 fördubblar Logicenters antalet solcellstak. Nya solcellsinstallationer är under uppförande på ytterligare sex av deras logistikfastigheter. Deras totala solcellsanläggningar beräknas då generera ca 9 GWh elektricitet årligen.

Logicenters har nyligen skrivit avtal om att installera solceller på sex av sina logistikfastigheter i Norden. Tillsammans med satsningen på Nordens största solcellsanläggning utanför Borås innebär det en fördubbling av företagets befintliga solcellsanläggningar.

– För oss är det hög prioritet att minska vårt klimatavtryck i största möjliga utsträckning samtidigt som vi framtidssäkrar energibehovet hos våra hyresgäster. Genom att installera solcellerna på våra tak kan vi dessutom utnyttja väldigt stora ytor som vanligtvis inte används, i stället för att använda mark som skulle kunna lämpa sig bättre till annat, kommenterar Matthias Kettelhoit, chef för Logicenters.

Solcellsanläggningarna kommer ha en total kapacitet på uppemot 10 000 kWp och producera 9 GWh elektricitet på en årlig basis. Det motsvarar lika mycket energi som behövs för att kunna förse 1 800 villor med el under ett helt år.