Logicenters köper mark i danska Köge

Logicenters förvärvar en 160 000 kvm stor markyta i den danska logistikparken Skandinavisk Transport Center i Köge, söder om Köpenhamn.

Säljare av markytan är Köge kommun och förvärvet utförs som en del av kommunens expansionsplaner för den befintliga logistikparken. Logistikparken är en av Danmarks största och växer nu ytterligare när Logicenters etableras i området.

Området är cirka 160 000 kvm stort och Logicenters byggnationer beräknas uppföras på omkring 70 000 kvm av dessa.

– Öresundsregionen är en oerhört konkurrenskraftig och växande region. Vår närvaro i Köge är viktig i syfte att stärka Logicenters position som en ledande logistikaktör i Norden. Den obebyggda marken ger oss möjligheten att kunna tillgodose potentiella hyresgästers behov av en modern logistikfastighet, då vi tillsammans med hyresgästen kan utveckla och skräddarsy fastigheten. Det är glädjande att Köge kommun ser möjligheterna här och låter oss investera i området, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd Logicenters.

Köge ligger nära Köpenhamn och E20, E55 och E47 skär genom staden. En nybyggd tågstation nära logistikparken möjliggör pendling från och till Köpenhamn. Dessutom ligger Köge Hamn endast tre kilometer bort och i framtiden kommer även den nyligen påbörjade Fehmarn Bält-förbindelsen att binda ihop Köge med Tyskland och övriga Europa.