Logicenters köper ytterligare mark i Vestby

Logicenters köper ytterligare 100 727 kvm i Vestby utanför Oslo.

Logicenters köper ytterligare mark i Vestby Næringspark, strax söder om Oslo. Med det senaste förvärvet besitter nu Logicenters en total markyta för utveckling om 128 000 m² i området. Markförberedelser pågår för närvarande på den nyförvärvade tomten och logistikfastighetsaktören väntas kunna ha en första fastighet redo i början av 2022.

– Vi har varit väldigt framgångsrika i Vestby och med det nya markförvärvet kan vi fortsätta utveckla och hyra ut logistikfastigheter till aktörer som har höga krav och ligger i framkant, kommenterar Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Logicenters har sedan 2016 köpt 130 000 kvm mark och utvecklat anläggningar på totalt 56 000 kvm i Vestby, inklusive en nyutveckling på 12 000 kvm som beräknas stå färdig i början av 2021, och så sent som i våras förvärvade logistikfastighetsaktören en markyta om 27 000 kvm där upp till 70 procent av tomten kommer att bebyggas.

Vestby Næringspark är en del av Oslos södra logistikkorridor med ett strategiskt läge för lagerhållning vid E6:an.