Logicenters och Speed Group storsatsar på solel

Nordens största solcellsanläggning på tak, både sett till area och kapacitet. Det ska Logicenters nu bygga på logistikfastigheten som Speed Group hyr i Viared, utanför Borås. Den nya solcellsanläggningen kommer att omfatta en yta om 60 000 m² och ha en kapacitet om 5MWp. Årligen beräknas solcellerna kunna producera 4GWh elektricitet, vilket motsvarar 800 villors elförbrukning.

Under 2018 inledde Logicenters arbetet med att expandera den redan 38 000 m² stora fastigheten till hela 83 000 m²för Speed Groups räkning, en logistikaktör som ägs av Ratos. Logistikanläggningen är en av Nordens största och är strategiskt belägen längs riksväg 40 och med endast sex mil till Göteborg. Nu ska Logicenters utveckla den miljöklassade anläggningen ytterligare i form av en solcellsanläggning på fastighetens tak.

– Vi är väldigt stolta över att tillsammans med Speed Group nu ta ett stort steg mot omställningen till grön energi. Att bygga för en hållbar framtid är kärnan i vårt hållbarhetsarbete och med detta projekt bevisar vi att våra byggnader faktiskt kan vara en del av lösningen, snarare än en del av problemet. Och trots att skatten på solenergi idag bestraffar stora solcellsanläggningar så kan vi inte skjuta stora och viktiga klimatinvesteringar på framtiden, kommenterar Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Solcellernas yta motsvarar 11 fotbollsplaner och beräknas producera 4GWh grön el per år, motsvarande årsförbrukningen för 400 villor. Satsningen ger Speed Group ett attraktivt grönt logistikerbjudande och gör lagret CO2-positivt.

– Vi kan nu erbjuda befintliga och nya kunder en attraktiv grön logistiklösning, något som efterfrågas i allt större utsträckning. Våra kunder i detta lager kommer erhålla en CO2-neutral lösning. I takt med att vi automatiserarar våra lager ökar också energibehovet, vilket vi nu kan tillgodose med egen-producerad solel, kommenterar Mats Johnson, vd på Speed Group.

Speed Groups nya lager och huvudkontor färdigställs löpande och hela byggnaden om 83 000 m2 beräknas vara i full drift i maj 2020. Solcellerna omfattar en yta om 60 000 m2.

– Att vi genomför denna satsning känns spännande och helt rätt, både ur ett affärsmässigt perspektiv för Speed Group och ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv. Ratos är övertygade om att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande och vi har dessa frågor högt på agendan i vårt ägarutövande, kommenterar Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef för Construction & Services på Ratos samt Styrelseordförande i Speed Group.

Ratos blev majoritetsägare i Speed Group 2015. Bolaget är idag en nationell leverantör av logistiktjänster samt tjänster inom bemanning, rekrytering och utbildning, med stark position på en underliggande attraktiv marknad. Antalet anställda uppgår till cirka 1 050 och försäljningen för 2019 uppgick till 707 MSEK.