Logicenters satsar på batterilagring och solceller i Enköping

Logistikfastighetsaktören Logicenters slutför nu de sista installationerna av solceller och batterilagringssystem på en av fastigheterna i Enköpings Företagspark. Batterilösningen använder den solel som produceras under dagen för drift nattetid.

Satsningen på solceller resulterar i installation av 1 MW på fastigheten i Enköpings Företagspark. Till det installerar man ett batteri på 1 MWh som lagrar den solel som produceras under dagen för användning nattetid. Batteriet kan också försörja byggnaden med reservkraft i upp till två timmar.

– Att investera i solenergi och batterilager är en grundläggande del av vår strategi för att maximera effektiviteten i våra anläggningar och producera egen grön energi. Detta projekt i Enköping är ett perfekt exempel på hur vi kan integrera ny teknik för att inte bara stödja våra hyresgästers operativa behov utan också bidra till en mer hållbar framtid, kommenterar Jon Malmsten, solenergiexpert på Logicenters.

Batterisystemet möjliggör även att laddning av elektriska fordon kan ske med egenproducerad solenergi. Och eftersom batteriet tillhandahåller reservkraft kommer man undan behovet av ett dieselaggregat för att säkra driften, vilket lyfts fram som en miljövinst. Utbyggnaden förbereds för permanenta nätanslutningar och förväntas tas i drift under juni månad. Årsproduktionen av solel uppskattas till ca 900 MWh.