Logicenters storköper logistik i Moss

Logicenters har tillsammans med norska fastighetsrådgivaren Gudmund Harlem ingått en överenskommelse om att förvärva den norska logistikutvecklaren Marine Trading. Transaktionen innebär att Logicenters förvärvar samtliga nio logistikegendomar som Marine Trading äger i Moss samt en markbank i Våler Næringspark.

I våras säkrade Logicenters moderbolag Nrep en fastighetsfond med över 40 miljarder norska kronor i eget kapital, avsedd för att investeras i Norden och Nordeuropa. I maj förvärvade fondens norska satsning två kontorsfastigheter för 1,5 miljarder norska kronor. Nu utför man ännu en stor transaktion i Norge genom förvärvet av logistikutvecklaren Marine Trading. Med förvärvet kommer nio egendomar med totalt 78 000 kvm logistik.

– Marine Trading AS egendomar passar bra in i vår nordeuropeiska portfölj, med flexibla byggnader som passar både stora och små logistikhyresgäster. Logicenters har stor tilltro till Moss som en logistikhubb med närhet till europaväg och hamn, samt attraktiv tillgång till kvalificerad arbetskraft. De egendomar vi förvärvar har också vissa miljömässiga kvaliteter och en bra grund att bygga vidare på, vilket harmoniserar med vår satsning på hållbarhet, kommenterar Jørgen Bråten Nordby, investeringsansvarig och portföljförvaltare på Logicenters i Norge.

Förvärvet är ett sätt för Logicenters att öka närvaron inom den norska logistiksektorn och säkerställer mer mark för att kunna fortsätta utveckla logistikfastigheter söder om Oslo. Företaget bygger för närvarande en logistikbyggnad på över 20 000 kvm i Moss på spekulation.

– Vi på Logicenters är mycket nöjda med vår fortsatta satsning i Norge. Förvärvet av denna portfölj är riktigt bra då det ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi har stor tilltro till Moss som ett konkurrenskraftigt och prisvärt alternativ till Vestby, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd för Logicenters.

Samarbete med Gudmund Harlem

I samband med förvärvet ingår företaget ett samarbete med den norska fastighetsrådgivaren Gudmund Harlem. Gudmund blir medinvesterare och kommer inta en operativ roll för att bistå med uthyrning och ytterligare utveckling av markbanken.

– Jag har under flera år haft ett nära och gott samarbete med Marine Trading AS för att utveckla den kommersiella fastighetsportfölj de har. Tillsammans har vi lyckats etablera många stabila hyresgäster både i befintliga byggnader och i de byggnader som har uppförts på senare år. Genom denna process kom jag överens med Svein Willadssen om att tiden var mogen att överlåta fastighetsportföljen vidare till en större aktör för att ytterligare utveckla företaget. Jag vill tacka teamet på Marine Trading AS för ett nära och gott samarbete i processen och det är med stor ödmjukhet jag kommer att fortsätta det goda arbete de har gjort både med fastigheterna och framför allt med det nära förhållandet de har haft till sina hyresgäster och samarbetspartners, kommenterar Gudmund Harlem.