Logicor köper 200 000 kvm byggklar mark av Kilenkrysset

Kilenkrysset säljer logistikbyggrätter om 200 000 kvm markareal till Logicor, där byggstart planeras till 2025. “Vi är mycket glada över förvärvet av dessa två tomter i utmärkta lägen som ligger nära storstadsregioner och viktiga transportleder. Vi ser fram emot att utveckla dem i nära samarbete med våra framtida kunder, kommenterar Christoffer Walljaeger, Director Asset Management, Logicor Sverige.

Byggstatistiken för färdigställda logistikfastigheter från 2025 och framåt ser än så länge mörk ut – jämfört med lagerskrällen åren där före. Nu hjälper Logicor till att förbättra statistiken genom ett markförvärv av byggklar mark, som man planerar att börja bebygga 2025. Det är Kilenkrysset – expert på att ta fram mark för logistikfastigheter, som säljer de två detaljplanerade fastigheterna Krummeltorp 1:2, 107 000 kvm, Nykvarns kommun och Kronoslätt 1:7, 88 000 kvm, Staffanstorps kommun.

– Markförsäljningen vi nu genomför med Logicor skall ses som en imponerande affär, både gällande markens stora omfattning, och det faktum att vi lyckats få fram detaljplanerad mark, trots större utmaningar under detaljplaneprocessens gång. Det är med stolthet och glädje vi nu överlämnar vidare etablering inom två mycket attraktiva kommuner till Logicor, säger Jan Persson vd, ägare och styrelseordförande, Kilenkrysset.

Från vänster: Frida Gullstrand, Advokatfirman Glimstedt, Ove Nilsson, Kilenkrysset, Jan Persson, Kilenkrysset, Claes Virgin, Angermann, Christoffer Walljaeger, Logicor, Teresa Villegas, Logicor och Andy Li, Roschier Advokatbyrå i samband med signeringen. Foto: Kilenkrysset

Köparen Logicor är en ledande ägare, förvaltare och utvecklare av logistikfastigheter i Europa. Stockholm Syd/South och Malmö är de tredje och fjärde utvecklingsfastigheterna som förvärvats i Sverige sedan 2023, efter fastigheter i Göteborg och Rosersberg.

66 000 i Stockholm Syd – byggstart 2025

Fastigheten i Nykvarn ligger i en av Stockholmsregionens mest strategiska logistiknav: Stockholm Syd, och ger möjlighet att utveckla upp till 66 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Stockholm Syd (South)/Nykvarn väster om Södertälje har närhet till viktiga transportleder såsom E20 västerut, väg 55 med nord- och sydgående anslutningar samt med E4 och Södertälje hamn.

På fastigheten i Staffanstorp utanför Malmö planeras för cirka 45 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Marken är i nära anslutning till E6 som förbinder Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn, samt till E22 som kopplar samman Malmö med Norrköping och norra Sverige.

– Vi är mycket glada över förvärvet av dessa två tomter i utmärkta lägen som ligger nära storstadsregioner och viktiga transportleder. Vi ser fram emot att utveckla dem i nära samarbete med våra framtida kunder, kommenterar Christoffer Walljaeger, Director Asset Management, Logicor Sverige.

Byggnationen planeras starta i början av 2025, och målet är att certifiera byggnaderna enligt Breeam Excellent.

“Fortsatt god efterfrågan” på logistikmark

Logicor äger för närvarande 1,1 miljoner kvadratmeter fastighet i de nordiska regionerna och förvaltar tillgångar på ytterligare 500 000 kvadratmeter. Skandinavien är ett nyckelområde för Logicor, där efterfrågan på välbelägna, hållbara fastigheter fortsätter att överstiga tillgången.

Angermann och Advokatfirman Glimstedt har varit Kilenkryssets rådgivare. Roschier Advokatbyrå var Logicors juridiska rådgivare.

– Trots rådande marknad ser vi en fortsatt god efterfrågan på logistikmark i attraktiva lägen och särskilt med färdig byggrätt. Vi är glada över att ha fått bistå Kilenkrysset i denna affär och tackar för förtroendet, kommenterar Claes Virgin, Managing Partner på Angermann Sweden.

Av Klara Eriksson