Logistea förvärvar 10 200 kvm i Kumla

Fastighetsbolaget Logistea har förvärvat två fastigheter i Kumla. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om ca 10 200 kvm med byggrätt på ytterligare 10 000 kvm. De tecknar samtidigt ett tolvårigt hyresavtal med den befintliga hyresgästen SPD Örebro Logistik.

De två fastigheterna (Kvarntorp 1:7 och 1:15) har en total uthyrningsbar yta om ca 10 200 kvm i byggnad uppförd 2019, med en årlig hyresintäkt på 5,61 miljoner kronor. De har ett bra läge i närhet av E20 och E18 samt direkt anslutning till järnvägsspår, som hyresgästen SPD Örebro Logistik nyttjar för järnvägstransporter. Det finns också en byggrätt på ytterligare ca 10 000 kvm.

SPD Örebro Logistik tecknar ett tolvårigt triple net-avtal i samband med överlåtelsen.

– Vi förvärvar två fastigheter med högkvalitativ byggnad uppförd 2019 i ett mycket bra logistikläge och med god intjäningsförmåga genom ett nytecknat tolvårigt hyresavtal. Vi har dessutom möjlighet att växa med hyresgästen genom utveckling av byggrätten, kommenterar Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef på Logistea.

Fastigheterna tillträds 30 september. Affären finansieras genom en emission av 200 000 B-aktier i Logistea till en tekningskurs på 30,00 kr/aktie, banklån och egna medel.