Logistea köper Falunlager för 275 mkr

Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheten Främby 1:33 i Falun på 42 500 kvadratmeter där NKT AB hyr samtliga ytor i fastigheten.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag ingått avtal om förvärv av en fastighet i Falun. Fastigheten Främby 1:33 är belägen i centrala Falun med direkt närhet till E16. Tillträde förväntas ske den 22 mars 2024.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 42 500 kvadratmeter. Hyresgäst är kabelföretaget NKT (Sweden) AB som hyr samtliga ytor i fastigheten via triple-net hyresavtal med löptid till 2037-09-30.

– Vi växer vidare genom att förvärva en fastighet med mycket god intjäningsförmåga via ett långt hyresavtal med en finansiellt stabil hyresgäst som vi även sedan tidigare har ett mycket gott samarbete med i vårt befintliga bestånd säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Efter förvärvet uppgår Logisteas fastighetsbestånd till cirka 5,85 miljarder kronor och den genomsnittliga återstående hyrestiden uppgår till 8,1 år.