Logistea köper fastigheter i Östergötland

Logistea (tidigare Odd Molly) har förvärvat och tillträtt fyra industrifastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge med ett samlat fastighetsvärde om cirka 135 Mkr. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 21 000 kvm.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj i attraktiva lägen längs med E4:an och har idag förvärvat fyra fastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge av Grangatan Fastigheter AB. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 135 Mkr.

– Logisteas förvärv av fyra fullt uthyrda fastigheter i Mjölby, Motala samt Skänninge med sammanlagt cirka 21 000 kvadratmeter uthyrbar yta, är i linje med bolagets förvärvsstrategi att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav, kommenterar Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två års tid vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till över 2 000 Mkr. Bolagets projektportfölj uppgår efter dagens förvärv till cirka 346 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka 314 000 kvadratmeter utgörs av förvaltningsfastigheter. Därutöver tillkommer en byggrättsportfölj om cirka 160 000 kvadratmeter. Colliers har agerat rådgivare till säljaren.