Logistea vill avyttra DSVs Landskronaterminal till Blackstone

Fastighetsbolaget Logistea har ingått avsiktsförklaring med Blackstone om en potentiell avyttring av bolagets logistikfastighet i Landskrona.

Den potentiella avyttringen gäller logistikfastigheten Örja 1:20 i Landskrona, för cirka 841 miljoner kronor, där DSV är hyresgäst.

Bolaget skriver att “det är med anledning av investerarmarknadens stora intresse för logistikfastigheter och i syfte att skapa aktieägarvärde som styrelse i Logistea initierat en försäljningsprocess med syfte att avyttra”.

Savills är rådgivare till Logistea i den pågående affären.

Fastigheten är en terminalbyggnad med tillhörande kontor som färdigställdes 2012 och har en uthyrningsbar yta om 42.000 kvm. C

First North-noterade Logistea förvärvade fastigheten 2017 från danska logistik- och transportföretaget DSV, ett av världens största logistikföretag.

Fastighetsvärlden bedömde vid tidpunkten att värdet för fastigheten låg runt 650–700 miljoner kronor. Avsikten nu är att ingå avtal om avyttring till Blackstone under oktober 2020.

Efter sommaren återstartades försäljningsprocessen – ett letter of intent har nu träffats med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone utgående från ett fastighetsvärde om 841 miljoner.

Efter sommaren återstartades försäljningsprocessen – ett letter of intent har nu träffats med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone utgående från ett fastighetsvärde om 841 miljoner.