Logistics & Automation flyttas fram

Mässarrangören Easyfairs meddelar nu att man flyttar fram branschmässan Logistics & Automation i Malmö från februari till maj. “Ett nödvändigt beslut” enligt projektledare Maria Pernros Geterud.

Ursprungligen skulle Logistics & Automation och parallellmässan Smart Manufacturing genomförts i början av februari 2021, men på grund av de restriktioner som fortfarande råder i samhället har beslutet tagits att flytta fram mötesplatsen till senare på våren.

– Vi vill skapa den bästa möjliga mötesplatsen för alla våra utställare, besökare och partners och har därför tagit beslutet att redan nu flytta fram mässorna för att undvika osäkerhet och skapa så bra förutsättningar som möjligt, kommenterar Easyfairs Maria Perneros Geterud, projektledare för de båda mässorna.
De nya datumen för mötesplatsen är 19 – 20 maj 2021, på Malmömässan i Malmö.
– Beslutet är taget i nära dialog med våra partners och utställare, som bekräftar att det är ett bra initiativ,.