Logistikbyggen: volymerna fortsätter uppåt

Rekordvolymerna för logistikbyggen ökar. 2021 byggs hela 900 000 kvm logistikytor i Sverige och 2022 över 1,2 miljoner kvm. E-handeln, livsmedelsomställningen och den cirkulära utvecklingen driver upp tillväxten. “Däremot är transaktionsmarknaden ganska lugn just nu” berättar Peter Wiman, analyschef på EY.

Just nu byggs mer logistikytor i Sverige än någonsin tidigare. Under 2021 väntas 30 större logistikfastigheter färdigställas på totalt 900 000 kvm, vilket är rekord, och för 2022 har redan 36 logistikbyggen på över 10 000 kvm aviserats – totalt över 1,2 miljoner kvm.

– Det är en otrolig tillväxt och självklart har den pågående pandemin, som accelererat omställningen av handel i butik till online handel, varit en bidragande orsak, säger Peter Wiman, som i augusti lämnade Savills efter 16 års tjänst på posten som ansvarig för analys och värdering på EY.

Mest ytor för TPL

Av 69 logistikbyggen på totalt 2,2 miljoner kvm i Sverige under 2021–2023 är 14 av projekten renodlade e-handelssatsningar, totalt 318 000 kvm. E-handeln driver även tillväxt inom tredjepartslogistik, där yttillväxten är stor just nu. Totalt byggs 20 lager för tredjepartsaktörer under 2021–2023, med en samlad yta på 586 000 kvm. Även kapprustningen och omniomställningen av livsmedelslogistiken syns tydligt i byggstatistiken. Totalt byggs 12 livsmedelslager på totalt 468 000 kvm i Sverige just nu, med Axfood och Coop i volymledning.

Parallellt med e-handeln så växer även big box-aktörerna. Totalt bygger Biltema, Rusta, Dollarstore och Jula fem lager på drygt 250 000 kvm just nu. Även andelen spekulationsbyggen är hög, med 15 pågående och planerade byggen på spekulation under 2021-2023, totalt drygt 330 000 kvm. Logicenters står för 139 000 kvm av dessa med fem projekt.

En faktor som säkerligen kommer att driva på ytbehovet ytterligare på sikt är omställningen mot cirkulär ekonomi, där renovering, upcykling och om redesign av uttjänta produkter kommer att kräva nya logistikytor.

Peter Wiman har lämnat Savills för posten som ansvarig för analys och värdering på EY. Foto EY

Lugn transaktionsmarknad

Trots att det just nu byggs mer logistik än någonsin, är det ganska lugnt på köp- och säljmarknaden för logistik, menar Peter Wiman.

– För renodlad logistik så är transaktionssiffrorna ganska blygsamma hittills i år. Omsättningen för ren logistik uppgår till drygt fyra miljarder hittills under 2021, vilket endast är en fjärdedel jämfört med hela föregående år.

Efterfrågan på att köpa logistik är det dock inget fel på.

– Efterfrågan är enorm, men få vill sälja och en betydande andel av anläggningarna under uppförande har redan sålts i tidiga skeden. Eller så uppförs anläggningarna för egen balansräkning.

Av Hilda Hultén