Växande efterfrågan på logtech-tjänster

Efterfrågan på logistiktjänster ökar, WMS-aktören Ongoing har ökat från 300 till 450 kunder det senaste året, sedan man breddat kundkretsen från TPL till andra logistikföretag. Nu startar man ett samarbete med logtech-bolaget Prime Penguin kring integrerade logistiklösningar för e-handlare, bland annat för Fotbutiken.se.

Göteborgsbaserade Ongoing grundades 2008 och säljer idag sitt molnbaserade lagerhanteringssystem, Ongoing WMS, specialiserat på att hantera tredjepartslogistik. Sedan man även började sälja sin WMS-lösning till andra logistikaktörer, inte minst e-handlare, så har antalet kunder ökat kraftigt. Det senaste året har man ökat från 300 kunder och omkring 3 500 användare till 450 kunder och över 6 000 användare i 25 olika länder.

Fredrik Einarsson, vd Ongoing

– Ungefär hälften av våra kunder är TPL-aktörer idag och hälften är andra logistikföretag, både rena e-handlare och aktörer med flera försäljningskanaler. Det är den kundgrupp som växer snabbast för oss, berättar Fredrik Einarsson, vd på Ongoing Logistics.

Prime Penguin grundades 2016 med affärsidé är att bygga upp ett globalt nätverk av lokala TPL-aktörer, till en molnbaserad plattform för outsourcing av e-handelslogistik, som man beskriver som en “plug and play”-tjänst för global tredjepartslogistik, med integrering till flertalet stora e-handelsplattformar.

Nu startar de både svenska logtech-bolagen ett nytt samarbete kring integrerade logistik- och lagerhanteringslösningar för e-handlare som sköter sin egen logistik.

– Samarbetet går bland annat ut på att Prime Penguin hjälper till att integrera vårt WMS mot kundernas olika plattformar och system, och våra TPL-kunder får samtidigt kontakt med nya kunder via dem, förklarar Fredrik Einarsson.

Koll på lagret hos Fotbutiken

Philip Lexander, vd Fotbutiken

En av företagens gemensamma kunder är e-handlaren Fotbutiken, som har e-butiker i Sverige, Norge och Danmark, och som hanterar sin logistik i egen regi genom e-handelsplattformen Quickbutik, och som sedan en tid använder Ongoings WMS.

– Vi hade ständigt lagerbrist och låg efter i prognostiseringen, och behövde ett robust WMS för att automatisera vår verksamhet. Bristen på struktur och korrekt data ledde till undermålig lagerhantering, förlorad försäljning och kundsupportärenden, berättar Philip Lexander, vd och grundare på Fotbutiken i ett pressmeddelande.

Bolaget använder olika Quickbutik-butiker för varje marknad, och behövde också en lösning som kunde synkronisera och kontrollera alla orderflöden. Man anlitade Prime Penguin för att koppla ihop de olika butikerna i ett samlat orderflöde i sitt nya WMS.

– Vi opererar logistiken helt annorlunda idag, nu ligger vi ständigt steget före med full kontroll när det gäller lagerpåfyllnad. Att ha full koll på vad som kommer in och ut ur lagret har också möjliggjort tillväxt för oss, säger Philip Lexander.

Av Hilda Hultén