Luleå Hamn får ny vd

Styrelsen för Luleå Hamn har utsett isbrytardirektören Anders Dahl till verkställande direktör från och med den 1 oktober 2022. Med sin erfarenhet inom sjöfartslogistik och som ledare av större organisationer har han en viktig roll inför hamnens expansion.

Arne Dahl arbetar idag som isbrytardirektör med ansvar för svensk vintersjöfart och isbrytning. I rollen ansvarar han för fem statsisbrytare, driften av Sjöfartsverkets större arbetsfartyg och forskningsfartyget Svea som forskar i Östersjön och på Nordsjön. Han har drygt 20 års erfarenhet av olika ledarbefattningar och leder idag även utvecklingsprojektet “Fossilfri flotta”.

– Luleå Hamn står inför en fantastisk expansion, både i godsvolym och antal nya kunder. Jag har under min yrkeskarriär arbetat mycket med sjöfart och den service till sjöfarten som behövs för att hålla alla svenska hamnar öppna under vintersäsongen. Det känns spännande att nu få vara med och leda den expansion av Luleå Hamn som måste ske för att möta det framtida behovet, kommenterar Arne Dahl, ny vd för Luleå Hamn.

Hamnen står inför en rejäl utbyggnad i projekt “Malmporten”, en miljardsatsning för att anpassa Luleå hamn för att kunna ta emot större fartyg och tredubbla godskapaciteten. Projektet finansieras i den nationella infrastrukturplanen.

Anders Dahl är väl insatt i hamnens verksamhet och har genom åren byggt upp ett stort nätverk inom Sveriges näringsliv och politik. På det kommunala bolaget Luleå Hamn AB arbetar de flesta medarbetarna på de tre bogserbåtar som assisterar fartygen året runt.

– Luleå Hamn är en allmän hamn öppen för de företag som behöver ta in eller skeppa ut gods. Hamnen är en viktig del i den gröna omställning som nu sker i Norrbotten och hamnens betydelse kommer att öka kraftigt under kommande decennium. Anders Dahl kommer med sin kunskap om sjöfartslogistik, vintersjöfart och vana att leda större organisationer bli en viktig ledare för den kommande tillväxten i Luleå Hamn, kommenterar Birgitta Ahlqvist, styrelseordförande i Luleå Hamn.