Luleåterminal byggs ut

Gammelstad kombiterminal i Luleå ska byggas ut med fler järnvägsspår i anläggningen och större lastkapacitet. – Kombitrafiken ökar hela tiden och fler tåg till och från Gammelstad kombiterminal krävs för att möta transportbehovet, säger Thord Sandahl vd för Sandahlsbolagen, som driftar terminalen, i en kommentar.

På sikt ses även stora vinster när pågående satsning på Norrbotniabanan knyter ihop den Botniska korridoren och öppnar upp för handel och transporter med länder som ligger öster om Sverige.

Henrik Vuorinen, Luleå Hamn. Foto Eva Sundgren/Luleå kommun.

– Ett effektivt godsflöde gynnar våra kunder och går hand i hand med den utbyggnad av hamnen som planeras i Luleå. En satsning på kombiterminalen är ett stort steg för satsningen på Luleå som logistiknav och en del av en väl fungerande modern hamnstad, kommenterar Henrik Vuorinen vd vid Luleå Hamn.

Det är Luleå kommun och Trafikverket som tillsammans bygger spåret i detta samverkansprojekt. Infrastrukturen kommer därmed att få ett totalt lyft genom att flera infrastrukturförvaltare bidrar gemensamt till målen avseende transporter på Botniska korridoren.

– De transporter som sker på järnväg och väg idag räcker inte till för ett framtida större Luleå, därför känns det bra att vi redan nu tagit höjd för det, kommenterar Robert Eriksson, projektansvarig vid Luleå kommun.

Byggnationen av den nya kombiterminalen i Gammelstad sker med stöd från Tillväxtverket och den europeiska regional utvecklingsfonden. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas bli 33 miljoner kronor. Entreprenörerna i projektet är Infranord och Nyab.

Jan Pettersson, Sandahlsbolagen. Foto Eva Sundgren/Luleå kommun.

– Det här är mycket bra för oss, vi har haft för liten kapacitet innan. Det finns en stark positiv trend för miljövänliga transporter och vi ser behov även för framtida utbyggnad redan nu, kommenterar Jan Pettersson, platschef och ansvarig för Sandahlsbolagens Norrlandstrafik.