Lyft för Brings paketvolymer

Trots vikande vårens och sommarens minskade e-handelsvolymer har Bring ökat sina paketvolymer med 39 procent i Sverige under första halvåret 2022, visar bolagets senaste resultatrapport.

Posten Norge AS som äger Bring lägger idag fram sina resultat för första halvåret 2022. Rapporten visar en fortsatt stark utveckling av paket från den svenska näthandeln; Brings paketvolymer i Sverige ökade med hela 39 procent under första halvåret 2022, jämfört med samma period förra året.

Siffrorna är ett styrkebesked för logistikbolaget, med tanke på marknadsläget – under första halvåret backade e-handeln i Sverige med 14 procent mot samma period 2021, enligt Svensk Handels senaste e-handelsindikator.

Mona Zuko. Foto Bring

– Under årets första halvår har vi haft en utmanande världssituation med bland annat ökad inflation och höga drivmedelspriser som slår direkt på logistikflödet. Samtidigt har marknaden sett en minskad köpkraft hos konsumenterna. Trots detta har våra paketvolymer i Sverige ökat med 39 procent, vilket är bra. Genom att bredda erbjudandet och förbättra våra tjänster har vi lyckats parera marknaden på ett bra sätt. Trots att den närmaste tiden blir en utmaning så ser vi ljust på framtiden, kommenterar Mona Zuko, sälj- och marknadsdirektör inom e-handel och logistik på Bring.

På koncernnivå ökade Posten Norges paketvolymer med betydligt blygsammare 2,4 procent under det första halvåret jämfört med samma period 2021.

Minskad lönsamhet

Koncernens omsättning landade under perioden på 11 451 miljoner norska kronor – ungefär en halv miljon mindre än samma period året innan. Orsak till den minskade omsättningen är enligt bolaget försäljningen av Frigoscandia. Bolaget såldes i slutet av 2021, och hade under första halvåret 2021 en omsättning på 1 180 miljoner norska kronor. Resultatet efter skatt landade på 147 miljoner NOK för halvåret, mot 621 miljoner NOK under första halvåret 2021.

– Det är viktigt att komma ihåg att årets första halvår jämförs med en rekordperiod. För ett år sedan såg både världssituationen och handelsvanorna helt annorlunda ut. Att vi lyckas öka våra paketvolymer samtidigt som det råder en avtagande marknadsväxt visar på att vi är på rätt väg, kommenterar Mona Zuko.

Marknadsandelar på marknaden för B2C-paket, exklusive paketbrev (2021). Källa PTS.

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, rapport Svensk Postnmarknad 2022 från april så ökade Bring sin marknadsandel med 2 procent i Sverige under 2021. Likt för andra växande paketaktörer, exempelvis Instabox, håller dock omsättningsökningen inte samma takt som volymökningen, vilket tyder på att prisdumpning blivit ett konkurrensmedel på den svenska paketmarknaden.

Av Hilda Hultén

Posten Norge AS – Nyckeltal första halvåret 2022 (första halvåret 2021 inom parentes)

Omsättning (MNOK): 11 451(12 026)
Justerat rörelseresultat (MNOK): 288 (809)
Soliditet (%): 30,4 (34,7)
Avkastning på investerat kapital / ROIC (%): 10 (19,4)
Räntabilitet på eget kapital (efter skatt) (%): 4,6 (21,6)