Lyko skrotar kartongen med Instabox

Lyko och Instabox har testat leveranser i återanvändbara lådor i en pilot, med “mycket lyckat resultat”. Nu jobbar parterna vidare för att förfina IT-stöd och returlåda – med sikte på förpackningslöst. – Målet är att minska skräpmängden, vi vet att många konsumenter känner en oro i magen för att få hem den här fina kartongen, som sedan bara bryts upp och kastas, säger Tom Thörnblom, hållbarhetschef på Lyko.

Det absolut vanligaste e-handelsemballaget: en låda av tjock kartong utgör både en belastning på miljön, och ett irritationsmoment för kunderna. För Tom Thörnblom, hållbarhetschef på Lyko, har det växande förpackningsberget – en följd av den växande e-handeln – sedan länge varit en källa till irritation och frustration. Redan 2020 halverade Lyko tjockleken på sina minsta kartonger, med gott resultat.

– Bara den insatsen ledde till att minska materialåtgången med motsvararar 1 670 lastpallar förpackningsmaterial in till vårt lager per år, motsvarande 34 långtradare. Eftersom vi är en stor e-handlare får det vi gör en stor effekt.

Tom Thörnblom. Foto Lyko.

Gröna returlådor i stället för kartong

Nu har e-handlaren, tillsammans med samarbetspartnern Instabox, tagit projektet ett steg längre, med sikte på en förpackningslös leverans i framtiden. I ett pilotprojekt på fem veckor, som omfattade alla e-handlarens leveranser till Dalarna och Gävleborg testade samarbetsparterna att packa varorna i en papperspåse, som därefter lades i en återanvändningsbar och förslutningsbar låda i plastmaterial. Returlådorna staplas sedan i de rullburar som används för transporten, och när Instabox chaufför kommer fram till paketskåpet, tar chauffören helt enkelt ut papperspåsen, lägger den i skåpet och viker ihop returlådan som får följa med tillbaka till lagret.

Instabox och Lyko testade returlådor i nytt projekt. Foto Lyko.

– Vi är alltid intresserade av att driva innovation och testa nya lösningar som kan ha en positiv impact. Förpackningar är inte något som vi normalt sett jobbar med som transportör, men självklart så vill vi jobba med lösningar som reducerar klimatpåverkan inom e-handel i stort, säger Leilei Tong, hållbarhetschef på Instabox.

– I det här fallet kunde vi utnyttja det faktum att vi äger hela leveranskedjan, dvs vi bedriver den i egen regi, vilket är rätt ovanligt inom vår sektor och därigenom kan vi både testa ett koncept snabbt men också ha förutsättningarna för att skala upp det till nationell nivå.

Lyko har ett nära samarbete med Instabox sedan flera år tillbaka, och förutom att leverera Lyko-paket på sista milen, har transportören även kört e-handlarens leveranser mellan lagret i Vansbro och Borlänge.

– Instabox sortering är förhållandevis varsam och innehåller inga stora fall som förpackningen måste klara av, och det var en faktor som möjliggjorde det här projektet, berättar Tom Thörnblom.

Leilei Tong. Foto Instabox

– Den återanvändningsbara lådan vi tagit fram kan ju användas gång efter gång, och vikas ihop när den returneras till lagret. Dessutom kommer den tillbaka till oss efter bara 24–36 timmar, vilket innebär att vi bara behöver tre dagars volymer i flödet.

Glada kunder och mindre skräp

Resultaten från projektet var mycket uppmuntrande, berättar Tom Thörnblom och Leilei Tong. Enligt dem var kunderna supernöjda, och reduceringen av förpackningsmaterial låg på 87 procent.

– Piloten gick överlag bra, med väldigt positiv respons från slutkunderna. Självklart hade vi inte allt tekniskt stöd klart för detta eftersom det var en pilot, men vi såg att det finns potential att göra det här så pass kostnadseffektivt att det går att skala upp, säger Leilei Tong.

Tillbaka till ritbordet

Nu tar parterna med sig erfarenheterna tillbaka till ritbordet, för att ytterligare förfina lösningen.

– Vi jobbar just nu med att utveckla en ännu bättre produkt, alltså ett ännu mer hållbar och återanvändningsbar paketering. Sen behöver vi utveckla vårt teknikstöd ytterligare. Då kan vi tillhandahålla den här lösningen i bredare skala med ännu fler e-handlare som också vill reducera mängden engångsemballage de använder, säger Leilei Tong.

Målet är minimalt med förpackningsmaterial, och i framtiden förpackningslöst – men dit är det en bit på väg.

– Det skulle behövas ett resurseffektivt sätt för att identifiera varje enskilt gods, eftersom man då inte skulle ha en förpackning att sätta en etikett på. Det här skulle alltså behöva göras på ett sätt som är mer resurseffektivt än att ha en tight, lätt och återanvändningsbar förpackning, konstaterar Leilei Tong. Det är dock värt att sträva efter, påpekar Tom Thörnblom.

– Målet är en förpackningslös leverans. Kartongens uppgift är att hålla produkten hel under transporten, men måste den verkligen se ut som den gör? Vårt pilotprojekt visar att det är fullt möjligt med en annan lösning, säger Tom Thörnblom.

För e-handlarna finns även stora pengar att spara, påpekar han.

– Materialet kostar pengar och för varje kilo kartong vi köper in betalar vi även några kronor till återvinningsaktörerna, det finns stora incitament för alla e-handlare att minska mängden papp, säger Tom Thörnblom som hoppas att de med projektet kan inspirera andra och höja ribban i frågan om e-handelns förpackningar.

– Vi känner oss mycket stolta över det här projektet, att vi utmanar en gammal teknik och ett gammalt sätt att tänka. Nu skruvar vi på det här och ser hur vi kan göra det ännu bättre. Till i höst eller till nästa vår kommer vi visa upp nästa steg och vi hoppas att vi inspirerar fler e-handlare och transportörer.

Av Klara Eriksson