Lyko tar in en halv miljard

På onsdagen gick e-handlaren Lyko Group ut med att de genomför en refinansiering och lånar en halv miljard kronor av Danske Bank och Swedbank för att öka tillväxten. Samtidigt betalas tidigare tagna lån om 50 miljoner kronor tillbaka.

Den totala finansieringsramen täcker både leasing av utrustning, checkräkningskredit samt en revolverande kreditfacilitet som säkrar Lykos fortsatta tillväxt. De tidigare lånen som uppgår till ca 50 MSEK löses i samband med transaktionen.

– Det är glädjande att vi nu får två banker som stöttar oss. Genom denna lösning får vi en finansiering som säkrar vår fortsatta tillväxtresa, kommenterar Pontus Andersson, ekonomichef på Lyko.

Enligt tidningen Ehandel ökade Lykos försäljning med 28,8 procent under 2021, samtidigt halverades rörelseresultatet jämfört med 2020 till följd av stora marknadsinvesteringar. Det nya lånet om en halv miljard ska ge bolaget ett större manöverutrymme.

– Vi har vuxit rejält de senaste åren, 2019 passerade vi en miljard i omsättning och 2021 två miljarder och har inte utökat vår kredit. Vi har även en växande försäljning utanför Sverige och vi hade behov av en cash pool-lösning för att hantera olika valutor, säger Tom Thörnblom, kommunikationschef för Lyko, till Ehandel.se.