Lyko tredubblar lagerytan

Lyko växer och fortsätter att utöka logistikkostymen: Nu fattar man beslut om en tredubbling av lagerytan – bara månader efter att man fördubblat automationen, vilket gör att man landar på 40 000 kvm lageryta i Vansbro.

Skönhets- ehandlaren Lyko växer snabbt, under pandemin har man gått från en till två miljarder kronor i tillväxt.

2020 öppnade e-handlaren sitt nybyggda skyttelautomatiserade lager i Vansbro, 2021 fördubblade man automationen, och idag kom beslutet att bygga ut lagret, som idag har en yta på 12 000 kvm, med ytterligare 23 600.

Dagens lager är högautomatiserat, bl a med en skyttellösning från SSI Schäfer. Utbyggnaden, som kommer att innehålla lagerutrymmen, men även kontor och personalutrymmen, kommer även den att automatiseras, enligt Rickard Lyko, vd och grundare för Lyko.

– Vi kommer automatisera även i utbygganden, men det beslutet är inte fattat ännu. Däremot kan man säga att större volymer möjliggör en ännu högre automatiseringsgrad, då allt större flöden blir möjliga att dra genom automationen, säger Rickard Lyko.

Första spadtaget togs av (F.V) Stefan Lyko, Grundare Lyko; Stina Munters, Kommunalråd Vansbro; Rickard Lyko; Grundare och VD Lyko. Foto Lyko.

Färdig 2023

Utbyggnaden planeras att tas i drift till Black Friday 2023, och lagret då ha en totalyta på 40 000 kvm. Utbyggnaden kommer säkra behovet av pallplatser och buffert inför peakperioden 2023. Samtidigt möjliggör utbyggnaden en effektivisering då Lyko t ex får utrymme att försortera leveranser. Utbyggnaden kommer dessutom möjliggöra för oss att erbjuda utvalda leverantörer en tredjepartslogistik-lösning på sikt.

– Den här logistikanläggningen kommer framförallt supporta den nordiska marknaden, sedan ser vi även att vi kan hjälpa till med logistiken för en del av våra leverantörer från det här lagret.

Koncernen driver webbplatsen Lyko.com, 31 helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge samt en business to business-verksamhet med två fabriker i Sverige för tillverkning av skönhetsprodukter. Verksamheten sysselsätter närmare 900 personer. E-handeln finns förutom i Norge, Danmark och Finland i Österrike, Tyskland, Nederländerna och Polen.

– Vi behöver en logistiklösning söderöver på sikt, vi håller på att titta på det nu och troligtvis blir det en TPL-lösning till att börja med.

Svårt med nybyggen i Vansbro

Vid Lykos senaste lagerbygge i Vansbro, hade e-handlaren svårt att hitta en finansiär som var villig att gå in och investera i fastigheten. Trots Lykos stora tillväxt var det inte enklare denna gången, berättar Rickard Lyko.

– Nej, det var inte lättare, de tycker fortfarande det är en för stor risk.

Både den befintliga lagerbyggnaden och den kommande utbyggnaden förvaltas av Obligo Real Estate AB. Lyko har signerat ett 20 år långt hyreskontrakt och markberedningen startar under sommaren.

– Vi är mycket stolta över att samarbeta med Lyko i denna verksamhetskritiska expansion och ser fram emot att arbeta tillsammans för att möjliggöra Lykos fortsatta tillväxt. Nära samarbete med våra hyresgäster är fortsatt centralt i vår strategi för värdeskapande för våra kunder och investerare. Vi ser fram emot att ytterligare utöka vår portfölj av lager och logistik i Sverige genom möjligheter som dessa som erbjuder flera alternativ för värdeskapande, kommenterar Morten Wettergreen, från Obligo Real Estate AB.

Stolta är även politikerna på Vansbro kommun, och nöjda över att kommunens största privata arbetsgivare satsar på orten.

– Det är glädjande att Lyko fortsätter stärka sin verksamhet i Vansbro, bolaget är en viktig katalysator i kommunen och är vår största privata arbetsgivare med 10 procent av den arbetsföra befolkningen, kommenterar Stina Munters, kommunalråd Vansbro kommun som var med vid det första spadtaget till utbyggnaden.

Av Klara Eriksson