M2 säljer Nordic Nests lager till Logistea

Logistikfastighetsbolaget Logistea har ingått avtal om att förvärva Nordic Nests lager i Kalmar från Arnhult-ägda M2 Asset Management. M2 säljer för att reglera skulder och med en “dold rabatt” på 25 miljoner genom en kvittningsemission.

Logistea ingick igår avtal om att förvärva en fastighet i Flygstaden söder om Kalmar från Arnhults M2 Asset Management. Fastigheten Sigillet 1 huserar Nordic Nests nyligen utbyggda och automatiserade lager, med en total yta om ca 35 300 kvm. Försäljningen sker för att återbetala skulder.

– Avyttringen är ett led i M2:s fortsatta arbete med att konsolidera verksamheten, där vi frigör kapital för att återbetala skuld. Särskilt roligt är dock att vi genom försäljningen även ökar ägandet i Logistea som vi tror har en väldigt spännande framtid framför sig, kommenterar Jakob Mörndal, vd för M2.

Det underliggande överenskomna fastighetsvärdet för fastigheten uppgår till 340 miljoner kronor. Finansieringen sker genom lån, egna medel och en kvittningsemission av aktier för 95 miljoner kronor.

– Vi förvärvar en fastighet med en nyproducerad högkvalitativ byggnad som färdigställdes 2022 i ett mycket bra logistikläge och med god intjäningsförmåga via hyresavtal med långa löptider tecknade med en finansiellt stabil hyresgäst, kommenterar Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef för Logistea.

Fastigheten frånträds den 20 december 2023.

Dold rabatt

Enligt Dagens industri är teckningskursen i kvittningsemissionen satt till 13,50 kronor. Företagets aktuella aktiekurs ligger runt 10 kronor, vilket innebär att M2 säljer med en “dold rabatt” på 25 miljoner kronor. Logisteas vd förklarar beslutet med att man vill undvika en utspädning av aktievärdet, och att 13,50 kronor är deras rapporterade substansvärde.

Genom emissionen utökar M2 sitt innehav i Logistea till 11,8 procent av kapitalet och 11,7 procent av rösterna.

Av Emanuel Lehtonen