M4 gruppen och NLF vill bilda storåkeri

Styrelserna för M4 gruppen AB och NLF, Nora-Linde Frakt AB har enats om att inleda en process där förutsättningarna för ett samgående utvärderas. Ett sammanslaget företag kommer att omsätta 1,6 miljarder kronor och ha mer än 1200 personer sysselsatta. Geografiskt kompletterar företagen varandra i Mellansverige.

M4 gruppen AB bildades 2010 genom en sammanslagning av fyra transportföretag i mälardalsregionen: Bergslagens LBC i Fagersta, LBC Västerås, Sörmlast i Eskilstuna och Triofrakt i Köping.

Nora-Lindefrakt AB är ett serviceföretag med 80 års erfarenhet, inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och material leveranser med huvudkontor i Lindesberg. 

Nu har styrelserna för M4 gruppen AB och NLF, Nora-LindeFrakt AB har enats om att inleda en process där förutsättningarna för ett samgående utvärderas.

“Vi vill fortsätta utvecklas som en stark partner för våra kunder och erbjuda kompletta logistiklösningar och djupare kompetens inom vårt område. Vi vill också ta vara på de samordningsfördelar som en sammanslagning ger”, kommenterar företagen, i ett pressmeddelande.

Bättre rustade för framtidens utmaningar

Båda företagen är starka och väl etablerade på marknaden. Ett sammanslaget företag kommer att omsätta 1,6 miljarder kronor, ha mer än 1200 personer sysselsatta och erbjuda logistiktjänster, transporter, maskintjänster, återvinning samt försäljning av ballastmaterial genom sina 250 ägarföretag med tillsammans 950 fordon och maskiner.

Genom samgåendet vill företagen stå bättre rustade att möta framtidens utmaningar med digitalisering, omställning av fordonsflottan mot fossilfrihet och ökad konkurrens. Företagen framhåller även att en utvidgad grupp av delägare ger ökade möjligheter att säkra fler och större kunder, likväl som att utveckla kunderbjudande och konkurrenskraft.

För delägarna ser de möjligheter till en ökad delägarnytta genom ökad beläggning, bättre utnyttjande av fordonsparken, tillväxt, förmånliga inköpsavtal och bra delägarservice samt bättre förutsättningar att rekrytera specialkompetenser och bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Geografiskt kompletterar företagen varandra i Mellansverige och har åkare och entreprenörer som ägare.

“Det lokala engagemanget och ett decentraliserat arbetssätt ser vi som fortsatta framgångsfaktorer där det naturligtvis ska finnas ett lokalkontor i Lindesberg”, skriver företagen.