Maersk bygger grönt TPL-lager i Taulov

A.P. Moller – Maersk investerar i ett 40 000 kvm stort, klimatsmart TPL-lager i Taulov i Danmark, som ska stå klart 2024. Lagret byggs av Taulov Dry Port och option finns för att fördubbla lagerytan till 80 000 kvm.

Taulov ligger på östra Jylland i närheten av Vejle och Fredericia, en region som tillsammans med Köpenhamnsregionen anses vara ett av Danmarks bästa logistiklägen. Taulov Dry Port är ett joint venture som grundades 2017 och ägs av FPA Pension och hamnbolaget ADP, som även driver hamnarna i Fredericia och Nyborg. Torrhamnen är en 900 000 kvm stor multimodal transport- och logistikhubb med järnvägsanslutning, närhet till E20/E45, närhet till Fredericia hamn och flygplatsen i Billund. 

De senaste åren har flera etableringar gjorts i logistikområdet, och 2020 tecknade rederi- och logistikjätten A.P Moller – Maersk (Maersk) ett strategiskt partnerskap med Taulov Dry Port, där bolagen ska investera 1 miljard DKK i logistik-och terminalbyggnader i området. Nu annonserar Maersk etableringen av en ny, 40 000 kvm stor TPL-anläggning i logistikparken, som ett led i bolagets strategi att öka sin lagerkapacitet i landet. 

Nollutsläppslager

Lagret byggs av Taulov Dry Port och väntas stå klar för inflyttning under 2024. Lagret ska byggas klimatsmart med sikte på BREEAM-certifiering i nivå Excellent, med noll direktutsläpp av växthusgaser från verksamheten. Taket kommer att täckas av solceller och överproduktionen av el kommer att överföras till nätet. 150 meter från lagret etableras också en publik vätgastankstation, som enligt Taulov Dry Port blir Danmarks största i sitt slag. 

Birna Odefors. Foto Maersk

– Vi är glada att annonsera vårt första gröna kontraktslogistiklager i Danmark. Anläggningen i Taulov har en strategisk placering i Europa och blir en nyckeltillgång för att kunna serva våra kunder som dekonsolideringspunkt och möjliggör optimering av  transportslag med sin hamn och väg- och järnvägsanslutningar, vilket skapar flexibilitet i flödena och möjlighet att accelerera eller sakta ned försörjningskedjan, kommenterar Birna Odefors, vd för A.P. Moller – Maersk i Norden. 

Etableringen går i linje med bolagets mål att hela verksamheten ska vara koldioxidneutral till 2040. Maersk hyr anläggningen på ett 12-årskontrakt, och fastigheten har en option för ytterligare 40 000 kvm lageryta. Enligt Birna Odefors finns ett ökat sug på marknaden efter långsiktiga, hållbara TPL-tjänster. 

– De typiska kundbehoven på kontraktslogistikområdet är stöttning av av lagernivåer, kostnadsoptimering, ökad visibilitet, snabbhet till marknaden och konstanta, hållbara godsflöden som stärker resiliensen i försörjningen. Som konsekvens vill många av våra kunder bygga upp sina kunderbjudanden och behöver logistikpartners med kontroll över tillgångar som stöttar deras tillväxtstrategier, genom att etablera långsiktiga, hållbara TPL-lösningar och inte bara täcka de kortsiktiga behoven som skapats på grund av covid-19, kommenterar hon.

Av Hilda Hultén