Maersk bygger nytt kyllager i Ålesund

Maersk planerar nytt innovativt kyllager på 12 000 kvm, som planeras på Flatholmens kaj i Ålesund, Norge. Den nya anläggningen är speciellt utformad för att tillgodose behoven hos den stora norska sjömatsindustrin. Det kommer att vara bland de största kyllagren i sitt slag i landet och förväntas vara i full drift under Q1 2024.

– Vi är glada att kunna presentera vårt första gröna kyllager i Norge. Många av våra kunder, särskilt inom sjömatsindustrin, letar efter långsiktiga partners som har sådan förmåga att minska hela sitt klimatavtryck. Kyllagret i Ålesund är ytterligare ett steg framåt i vårt åtagande att sätta en kurs för koldioxidfri logistik och samtidigt möjliggöra verklig integrerad logistik för våra kunder, kommenterar Birna Odefors, Nordenchef, A.P. Moller – Maersk.

Byggandet av den nya anläggningen i Ålesund, som också blir bolagets första kyllager med låga växthusgasutsläpp i Norge, kommer att ske enligt BREEAM Excellent-standarder med noll direkta utsläpp från verksamheten i full överensstämmelse med Maersks övergripande mål att fasa ut fossila bränslen i hela verksamheten till 2040.

När den nya och innovativa anläggningen står klar kommer den att ha cirka 12 000 kvm helt konvertibel temperaturkontrollerad yta. Totalt kommer anläggningen att tillhandahålla lagring för över 33 000 pallar med kyllagerprodukter samtidigt som den erbjuder verkligt integrerade kylkedjelogistikerbjudanden som lagrings-, distributions- och landtransporttjänster för sina kunder.

Förbättrar logistiken

Den nya anläggningen kommer att fungera som en sömlös leveranskedjelänk för kunder vid transport av frysta och kylda produkter, såsom att koppla samman Ålesunds strategiska läge med enkel tillgång till nationella vägnät och närhet till utskeppningshamnar som relativt enkelt når stora containernav i Europa och därifrån till resten av världen.

– Med detta initiativ tar vi ytterligare ett steg framåt för att möjliggöra riktiga helhetserbjudanden för kylkedjan i Norge. Den nya anläggningen i Ålesund gör att all last kan lagras och konsolideras direkt i vårt kyllager på terminalen istället för att konsolideras från mindre kylhus i regionen. Med sitt kajnära läge går det enkelt att nå för palleterat gods från norr och begränsa dagens trafik mellan kylhus och terminal. Allt detta kommer att förbättra våra kunders kassaflöde och leda till lägre driftskostnader för alla inblandade, fortsätter Birna Odefors.

Viktig nod för fisk

Ålesund ligger på Norges nordvästra kust, 380 km norr om Bergen och hanterar alla typer av fartyg, allt från containerfartyg till fiskefartyg. Ålesunds hamn hanterar årligen cirka 16 000 fartyg, 2 000 000 ton last och 70 000 TEU containrar. Exporten omfattar fisk, fiskprodukter, hydrauliska maskiner, skeppsbyggnadsprodukter och möbler.

Maersk har under årtionden varit verksamt i regionen Ålesund, den största mottagarpunkten av vildfångad fisk i Norge och även det viktigaste navet för fisk från Nordnorge.

Avtalet med Maersk om att bygga ett toppmodernt kyllager med låga växthusgasutsläpp är ytterligare en milstolpe för utvecklingen av Ålesunds hamn och är ett viktigt steg i det långsiktiga partnerskapet.

– Vi är glada och stolta över att kunna möjliggöra en stor utveckling för Aalesundsregionen. Den långsiktiga relationen för Maersk i Aalesund konsolideras genom detta avtal och vi är övertygade om att det kommer att ge ännu fler affärer till vårt område, kommenterar hamndirektör Ole Christian Fiskaa, Ålesunds hamn.