Maersk köper 8 metanolfartyg

A.P. Moller – Maersk beställer en serie om åtta metanoldrivna containerfartyg med en fraktkapacitet om 16 000 TEU. Det första metanoldrivna fartyget kommer introduceras under första kvartalet 2024. Fraktjätten har som målsättning att vara koldioxidneutrala till 2050.

Maersk har nyligen säkrat produktion av koldioxidfri metanol i ett samarbete med danska European Energy. Nu har de beställt åtta metanoldrivna fartyg av Hyundai Heavy Industries, HHI. Fartygsserien ska ersätta äldre fartyg vilket leder till en koldioxidbesparing på en miljon ton. I avtalet ingår en option om ytterligare fyra fartyg under 2025.

– Tiden att agera är nu, om vi ska lösa sjöfartens klimatutmaning. Denna beställning bevisar att koldioxidneutrala lösningar idag finns tillgängliga inom containerfartygssegmenten och att Maersk är engagerade i det ökande antalet kunder som vill minska koldioxidutsläppen i sina leveranskedjor. Dessutom är detta en tydlig signal till bränsleproducenterna om att en betydande marknadsefterfrågan på framtidens gröna bränslen växer fram i snabb takt, säger Søren Skou, vd för A.P. Moller – Maersk, i ett pressmeddelande.

Fartygens motorer kan drivas av både metanol och traditionellt fartygsbränsle med låga svavelhalter, men ska drivas av metanol så fort som det är möjligt. De är också designade för att vara flexibla för att kunna prestera på flera olika marknader och möta kunders behov. Framdrivningssystemet är utvecklat i samarbete med MAN ES, Hyundai och Alfa Laval.

Fartygen kommer segla under dansk flagg och registreras av American Bureau of Shipping and sails.