Maersk säkrar försörjning av grön metanol till nytt fartyg

Rederiet gick i februari 2021 ut med planen att börja använda ett metanoldrivet fartyg med lastkapacitet om 2 000 TEU. Nu är de ett steg närmare målet i och med samarbetet med Reintegrate, dotterbolag till danska European Energy. Företagen kommer samarbeta för att utveckla Danmarks första storskaliga produktionsanläggning för e-metanol.

Maersk har hittat en partner för bränsleproduktion till rederiets första fartyg att drivas av koldioxidneutral metanol. Danska Reintegrate bygger en anläggning för att producera de 10 000 ton e-metanol som krävs årligen.

Grafik från Maersk

– Den här typen av partnerskap kan bli en ritning för att skala produktion av gröna bränslen genom samarbeten med partners i branschens ekosystem, och det kommer ge oss värdefulla erfarenheter när vi går vidare på vår resa för att minska koldioxidutsläppen i våra kunders försörjningskedjor. Att skaffa framtidens bränslen är en stor utmaning och vi måste kunna skala produktionen i tid, kommenterar Henriette Hallberg Thygesen, CEO of Fleet & Strategic Brands, A.P. Moller – Maersk.

I en intervju med Reuters uppger Morten Bo Christiansen, ansvarig för Maersks utfasning av fossila bränslen, att fartyg som drivna med grön metanol blir 10–15 procent dyrare de första åren och att bränslet kostar mer än dubbelt så mycket. Men i och med tat transportkostnaden är en så liten del, blir fördyringen för konsumenten i slutänden mycket liten.

– Men det blir faktiskt inte så mycket dyrare, för även om vi dubblerar våra bränslekostnader blir förändringen på ett par sneakers mindre än fem cent, säger Christiansen till Reuters.

Metanolanläggningen kommer placeras i Danmark och en solcellspark i Kassø står för energin. Produktionen beräknas komma igång 2023.