Maersk utökar produktion av grönt fartygsbränsle

Logistikjätten Maersk fortsätter satsa på att bygga upp produktionen av gröna fartygsbränslen. Rederiet har tecknat ett avtal med myndigheter i Egypten kring etablering av storskalig produktion av gröna bränslen i landet. Satsningen bygger vidare på bolagets tidigare samarbeten kring produktion av grön metanol.

Igår, 28 mars, tecknade Maersk ett samförståndsavtal med egyptiska myndigheter för att gemensamt accelerera produktionen av hållbara gröna bränslen. Parterna kommer genomföra en förstudie under 2022 för att undersöka möjligheterna för egyptisk produktion av väte och grönt fartygsbränsle driven av förnybar energi.

– Egypten har utmärkta förutsättningar för produktion av förnybar energi, med ambitioner att bli världsledande i värdekedjan för grön energi. Vi är glada att kunna utforska alternativ tillsammans, med över 100 år av affärsrelationer i landet, kommenterar Henriette Hallberg Thygesen, vd Fleet & Strategic Brands, Maersk.

Grafik från Maersk.

Logistikjätten har den senaste tiden gjort allt större satsningar på grön metanol som fartygsbränsle, med säkringen av dansk produktion och beställningen av åtta metanoldrivna fartyg. Den 10 mars presenterade bolaget dessutom sex nya partnerskap med branschledande företag kring produktion av totalt 730 000 ton grön metanol om året vid slutet av 2025. Det nya avtalet med Egypten bygger vidare på bolagets vision om storskalig produktion.

– Tillgången till grön energi och bränsle i tillräckliga kvantiteter och till konkurrenskraftiga prisnivåer är den enskilt största utmaningen för att minska koldioxidutsläppen i den globala sjöfarten. För Maersk är våra nyligen tillkännagivna strategiska partnerskap med sex branschledande företag nyckeln för att möta denna utmaning, men för att stanna under 1,5-gradersvägen behövs en ännu större skala inom detta årtionde. Det är vad detta partnerskap utforskar, kommenterar Henriette Thygesen.

Maersk har för avsikt att undersöka liknande möjligheter även i andra regioner med stark potential för tillverkning av förnybar energi för att med hjälp av sina affärsrelationer underlätta möjligheterna för produktion av gröna bränslen.