Maiorana ny chef för Trafikverket

Regeringen utser Roberto Maiorana till generaldirektör och chef för Trafikverket. Roberto Maiorana är i dag chef för ett av Trafikverkets verksamhetsområden. Han tillträder den 1 mars 2022.

– Jag är mycket glad över att Roberto Maiorana har tackat ja till uppdraget. Han har erfarenhet av att leda stora, komplexa och geografiskt spridda organisationer med gott resultat. Han har också under sin tid på myndigheten utvecklat goda relationer och samarbetsformer både internt och externt, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Roberto Maiorana har varit chef för verksamhetsområde Trafik vid Trafikverket sedan 2016. Han ersätter Bo Netz som vikarierat på posten sedan tidigare generaldirektören Lena Erixon slutade vid årsskiftet.