Malmberg köper 38 000 kvm i Malmö hamn – satsar på omlastning och företagskluster

Malmberg Fastighet AB, med sin huvudsakliga verksamhet i Begoma Spedition AB, förvärvar två logistikfastigheter på sammanlagt 38 000 kvadratmeter i Malmö hamn med tillträde den 30 juni 2021. I fastigheterna ska man bland annat utveckla sin omlastningsverksamhet som startade 2020 under namnet Malmö Logistics Centre (MLC).

Malmberg Fastighet AB startades 1993 av Ingrid och Göran Malmberg då den första fastigheten på Möllevången förvärvades. Koncernen ägs av Göran Malmberg och drivs av hans tre söner Fredrik, Henrik och Erik Malmberg. 

Med en grund inom fastigheter har man över tid gått över till logistiksegmentet, och koncernen består idag av olika företag som alla är inriktade på logistikbranschen.

– Logistik är roligt och spännande i olika former tycker vi, om det så handlar om spedition eller omlastning. Då möjligheten dök upp att förvärva de här fastigheterna och utveckla vår omlastningsverksmahet slog vi till, säger Fredrik Malmberg, vd för Malmberg Fastighet AB.

Stor speditionsverksamhet

Störst inom Malmberg-koncernen är Begoma Spedition AB som säljer internationella logistiklösningar i hela världen. Koncernen omsätter cirka 400 miljoner kronor och sysselsätter drygt 50 personer. Huvudkontoret finns i Malmö men har även kontor i Göteborg, Polen, Tjeckien och Nederländerna. Malmö Logistics Centre är ett av dotterbolagen i koncernen och startade sin verksamhet under 2020.

Fredrik Malmberg. Foto privat.

– Vi hade ett behov av en omlastningsterminal för våra kunder, men kunde inte hitta någon aktör som erbjöd den tjänsten så då bestämde vi oss för att göra det själva. Vi har varit runt och letat efter en fastighet, men så länge hyrt in oss hos CMP. Verksamheten fungerar väl och idag har vi även många externa kunder.

De förvärvade fastigheterna Graniten 3 och Kolet 3 på totalt 38 000 kvm är belägna i Mellersta Hamnen, med ett flertal befintliga hyresgäster. Fastigheterna kommer dels att användas för att vidareutveckla dotterbolaget Malmö Logistics Centres (MLC) verksamhet – omlastning och godshanteringstjänster, men familjeföretaget har också en förhoppning om att hyra ut ytor till mindre tillverkningsföretag, startups och liknande, för att skapa ett kluster – där de förhoppningsvis kan bidra med logistiktjänster.

– Den tilltänkta målgruppen är företag i behov av lokaler för tillverkning och lager som ser ett värde i det strategiska och citynära läget i hamnen, förklarar Fredrik Malmberg.

Fastigheterna är på vardera 27 000 och 11 000 kvm, och det är framförallt den större av dem där det finns potential att ta in nya hyresgäster, för att på så sätt bilda ett företagskluster i Malmö hamn.

Av Klara Eriksson