Malmö får nytt logistikområde

Malmö stad lanserar nu området Fortuna Hemgården, med 300 000 kvm utvecklingsmark för logistik längs Malmö ringled, där de första tomterna beräknas kunna säljas om två till tre år.

Nu är strukturskissen klar för Malmö stads nya verksamhetsområde Fortuna Hemgården, ett markområde på totalt cirka 300 000 kvm som kommer att utvecklas i två etapper och omfattar två detaljplaner. Här planerar staden för logistik och lättindustri, och tomterna ska säljas till fastighetsutvecklare och egenanvändare om 2–3 år.

Den första etappen innehåller 170 000 kvm mark och den andra 120 000 kvm mark. Området ligger i nordöstra Malmö, utmed Yttre ringvägen vid Sallerups trafikplats, i ett utmärkt logistikläge med god exponering.

Här planeras för ett funktionsblandat verksamhetsområde vilket innebär etableringar av kontor, lager, industri och icke-störande verksamheter. Målet är att kunna erbjuda både mindre tomter på omkring 3 000–5 000 kvm och större tomter på 20 000-40 000 kvm. Med den första etappen räknar Malmö stad med att generera 2 000–2 500 nya arbetstillfällen.

– Ett mycket välkommet tillskott till stadens näringsliv. Utvecklingen av området kommer att ha stor betydelse för tillkomsten av nya jobb som ska komma många Malmöbor till del. Jag är glad åt det stora intresset från företagen för att etablera sig i Malmö, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden i ett pressmeddelande.

– Det strategiska läget intill Yttre ringvägen och utbyggnaden av nya på- och avfarter till motorvägen samt bra anknytning till kollektivtrafiken är väsentligt för verksamheter som etablerar sig i området, kommenterar Olle Anderberg, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Detaljplanen befinner sig inför antagande och förväntas bli antagen av stadsbyggnadsnämnden i maj 2021 och godkänd av kommunfullmäktige under 2021.