Malmö hamn storvarslar

Copenhagen Malmö Port CMP, varslar 40 medarbetare om uppsägning i Malmö, meddelar bolaget idag i ett pressmeddelande. Orsaken som uppges är Coronakrisen, som slagit hårt mot hamnbolaget.

“Med ett Asien som inte är tillbaka till normal kapacitet än, med ett Europa som är stängt och med ett USA som har drabbats riktigt hårt av Coronakrisen, blir konsekvenserna för handel och turism i den här regionen enorma” skriver CMP i ett pressmeddelande.

Tapp för bilar och kryssningsverksamhet

Stängda bilfabriker och ett störtdyk för försäljning av nyproducerade bilar, får stor påverkan i Malmö, som är Skandinaviens största bilhamn. Dessutom påverkas CMP kraftigt av den nu helt stängda kryssningsverksamheten och markanta nedgångar i de flesta övriga affärssegment både i Danmark och i Sverige.  

– Jag beklagar verkligen att vi inte ser någon annan utväg än att varsla om uppsägning. Det är ett tungt besked att lämna till medarbetarna. Vi har under en tid arbetat med att hitta andra lösningar. Bland annat initierades ett omfattande sparpaket i mars, och de statliga stödpaketen nyttjas i både Danmark och i Sverige, men tyvärr är det inte tillräckligt. Nedgångar i antal anlöp och hanterade volymer och därmed intäktsbortfall är för stora, kommenterar CMPs vd Barbara Scheel Agersnap. .

Gäller endast Sverige

Än så länge gäller varslen endast den svenska delen av verksamheten, men krisens utveckling avgör om varsel om uppsägningar också behöver göras på danska sidan, senare i år.

Barbara Scheel Agersnap. Foto CMP

– För att CMP fortsatt ska vara en sund verksamhet även i framtiden, är anpassningar till den nya verkligheten nödvändiga, även om det gör väldigt ont. Målsättningen är naturligtvis att minimera antalet uppsägningar, och samtidigt ta CMP ur krisen på bästa möjliga sätt, så att vi står rustade att möta marknaden och efterfrågningar efter Coronakrisen, fortsätter Barbara Scheel Agersnap.

Anpassningar till den nya verkligheten nödvändiga, även om det gör väldigt ont

Hon poängterar att CMP är en del av den kritiska infrastruktur som säkerställer att godstransporterna i region fungerar.

– Det är vår intention och förhoppning, att CMP även i framtiden ska kunna vara den fantastiska hamn som vi är idag. Det är med hänsyn till CMP, både i den akuta krisen vi befinner oss i men också på längre sikt, som är orsaken till det dystra beskedet idag.

CMP hade vid årsskiftet totalt ca 450 anställda och omsatte omkring 800 miljoner SEK år 2019.