Malmö stad testar nattleveranser med Martin & Servera

Malmö stad ska under ett år testa nattleveranser med eldrivna fordon till utvalda skolor och verksamheter inom kommunen. Piloten utförs i samarbete med Martin & Servera som därmed kan öka nyttjandegraden på sina ellastbilar.

Malmö stad har arbetat fram en pilot tillsammans med Martin & Servera för att testa nattleveranser till skolor och storkök i kommunen. Grossisten har fått dispens från förbudet att köra tung lastbil nattetid i Malmö under piloten, vilket möjliggör transporter dygnet runt. Piloten inleds nu i maj och kommer pågå ett år.

– Vi ser en tydlig trend att antalet varuleveranser ökar, en utmaning för Malmö och flera andra städer. Att vi nu testar och ser över möjligheten att kunna leverera under dygnets alla timmar beror till stor del på fordonsutvecklingen och ellastbilens fördelar. Ellastbilen är en stor investering för transportören vilket innebär att fordonet måste rulla fler timmar för att ge lönsamhet, kommenterar Alexander Hjertstedt, gods- och logistikplanerare, Fastighets- och gatukontoret Malmö.

Nattleveranser med ellastbilar bidrar både till stadens hållbarhetsmål om att öka andelen klimatneutrala transporter, ökad trafiksäkerhet vid skolor samt minskad belastning på vägnätet. Omkring tio skolor och kök kommer inledningsvis att omfattas av piloten, vilka är ännu inte bestämt.

– Malmö stad är en stor beställare av olika produkter och tjänster. Framför allt livsmedel som bidrar till ökade leveransflöden till och från skolor, storkök och andra verksamheter runt om i staden. Det är verkligen roligt att vi har varit många, Martin & Servera samt flera förvaltningar från staden, som tillsammans har kämpat för att få detta projekt på plats och som ger så många vinster för staden, kommenterar Lisa Pedersen, hållbarhetskoordinator på upphandlingsenheten, Stadskontoret.

Martin & Servera har skrivit på Malmö stads Klimatkontrakt 2030, vilket bland annat syftar till att öka samverkan med näringslivet för att uppnå hållbarhetsmålen. Genom att nyttja ellastbilarna en större del av dygnet kan Martin & Servera höja nyttjandegraden på varje lastbil och minska det totala antalet fordon.

– Vi är stolta över att Martin & Servera är en av de leverantörer som skrivit på Malmös klimatkontrakt. Malmö har målet att bli en klimatneutral stad och samtidigt jobbar vi mot vårt eget mål – klimatneutral verksamhet 2030, kommenterar Simon Tideman, platschef för Martin & Servera Logistik.

Malmö stad kommer utvärdera testpiloten utifrån olika parametrar, något som kommer ligga till grund för framtida beslut om nattleveranser.