Många säkerhetsbrister inom logistik och transport

En ny myndighetsgemensam insats mot framför allt transport- och logistikbranschen avslöjade många säkerhetsbrister. Drygt 100 företag fick oanmälda besök och 280 transportfordon kontrollerades. Fem misstänkta brottsoffer för människoexploatering identifierades och en misstänkt gärningsman greps.

De senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket, Polisen och flera andra myndigheter gjort oanmälda inspektioner i branscher som man vet är utsatta för arbetslivskriminalitet – företag som medvetet bryter mot lagar och regler inom arbetslivet. Över 100 företag och 280 fordon runtom i landet kontrollerades. Sammanlagt hittades över 300 olika säkerhetsbrister.

De flesta kontroller gjordes inom transport och logistik, till exempel partihallar, lager och transportfordon. Myndigheterna har även inspekterat bland annat bilverkstäder.

Förebygga olyckor

– Det är allt för vanligt med säkerhetsbrister kring truckar och pallställ. Det är allvarligt, eftersom vi vet att det sker många olyckor med truckar. Här måste säkerheten förbättras. Ingen ska behöva skadas eller dö av jobbet, säger Arne Alfredsson, chef vid avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Myndigheterna hittade cirka 300 säkerhetsbrister vid en gemensam, nationell insats med fokus på transport och logistik.
Myndigheterna hittade cirka 300 säkerhetsbrister vid en gemensam, nationell insats med fokus på transport och logistik.

En annan vanlig säkerhetsbrist är obesiktigade lyftanordningar, som billyftar på bilverkstäder och bakgavellyftar på transportfordon som används för att lasta eller lossa gods. Det fanns även andra brister i de fordon som kontrollerades, till exempel dåligt säkrad last.

– Vi har tyvärr hittat förare som åker runt på våra vägar i överlastade fordon, med last som är dåligt säkrad. Ofta jobbar de under stress. Det är riskfyllt både för förarna och för andra som befinner sig i närheten av de här fordonen, faktiskt så farligt att det ytterst kan leda till döden, säger Arne Alfredsson.

Människoexploatering

Polisen identifierade fem misstänkta brottsoffer för människoexploatering och kunde gripa en misstänkt gärningsman. Dessutom gjordes ett 50-tal anmälningar kopplat till polisens uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna.

– Det här visar att vi behöver fortsätta med de myndighetsgemensamma insatserna, så att vi kommer åt oseriösa företag från flera håll. Om arbetsgivare bryter mot regler inom ett område är det inte ovanligt att de bryter mot regler också inom andra områden, kommenterar Per Wadhed, polisöverintendent på Polismyndigheten.

Några resultat från den senaste nationella, myndighetsgemensamma kontrollen:

  • Drygt 100 företag och 280 fordon kontrollerades inom främst transport, logistik men även andra branscher som bilverkstäder.
  • Sammanlagt cirka 300 olika säkerhetsbrister hittades vid kontrollerna.
  • Cirka 40 sanktionsavgifter till följd av arbetsmiljöbrister övervägs.
  • Arbetsmiljöverket beslutade om 8 omedelbara förbud mot verksamheten eller delar av verksamheten.
  • Ett 50-tal anmälningar om förundersökning eller ordningsböter har gjorts av polisen.
  • 5 potentiella brottsoffer för människoexploatering upptäcktes och utreds vidare av polisen, som grep en misstänkt gärningsman.
  • 3 misstänkta boenden med sovplatser upptäcktes. De är överlämnade till polis och räddningstjänst för fortsatt kontroll.