Maria Kruse till Logistea som hållbarhetschef

Logistikfastighetsbolaget Logistea (tidigare Odd Molly) anställer som Maria Kruse som hållbarhets- och IR-chef samt medlen i koncernledningen.

Maria Kruse arbetar idag som Director Corporate Communication & Investor Relations på börsnoterade Sobi. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala och Stockholms universitet samt är licensierad finansanalytiker från Sveriges Finansanalytikers Förening. Maria har också bakgrund som journalist på Affärsvärlden, seniorkonsult inom hållbarhet och investerarrelationer (IR) på Kreab samt som kommunikationsansvarig på Näringsdepartementets avdelning för statliga bolag.

– Logistea har ett tydligt mål att bidra till FNs Agenda 2030 och därmed agera för att stödja ett hållbart samhälle och värna miljön. Hållbarhet är en integrerad del av Logisteas affärsstrategi och Maria Kruse får en viktig roll i att tillsammans med övriga medarbetare driva bolagets utveckling inom dessa områden, samtidigt som hennes roll blir central för att fortsatt utveckla bolagets investerarrelationer, kommenterar Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Under 2021 har Logistea etablerat ett grönt ramverk för hållbar finansiering samt emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 500 Mkr. Syftet är att kunna finansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering, exempelvis solpaneler. Bolagets gröna tillgångar återfinns bland annat i pågående byggnationer i Kungsbacka, Kungälv och Vaggeryd.