Marinen köper in 15 logistikfartyg

Försvarsmakten förstärker den marina logistikfunktionen med två nya krigsförband, i form av marina basbataljoner. Under “stridsmässiga former” ska dessa kunna försörja marina enheter både från land och till sjöss. Till sin hjälp kommer de ha ca 15 nya logistikfartyg, varav det sista ska vara levererat 2030.

Bataljonerna som till storlek kommer uppgå till nära 750 personer, kommer till betydande del bestå av kontinuerligt anställd personal i form av officerare, sjömän och soldater och ha sina respektive hemmahamnar i Karlskrona och på Berga. Marinen står även i begrepp att köpa in cirka femton nya logistikfartyg, varav det sista fartyget ska vara levererat 2030. Ett exempel på de nya fartygen är så kallade “trängfartyg” som kommer att ha en generell logistikförmåga avseende transporter och förnödenhetsförsörjning. Trängfartygen kommer att vara flexibla och ha möjlighet föra med sig containrar, till exempel verkstadscontainer eller sjukvårdscontainer – allt beroende på uppgiften och marinchefens prioriteringar.

– Marina basbataljoner ska utgöra ”navet” för överlämning från bakre till främre nivå vad avser förnödenheter, detta ska fungera i fred, säkerhetspolitisk kris och under en väpnad konflikt. Flexibiliteten, kapaciteten och möjligheterna kommer att bli större – helt enkelt en bättre logistikfunktion. Logistik är en komplex process och är viktig för att alla krigsförband ska få den tillgänglighet, rörlighet och uthållighet som krävs för att lösa sina uppdrag. Den nya logistikfunktionen kommer att göra oss mer robusta och kan stödja övriga krigsförband redan i vardagen, men samtidigt ha förmågan att skala upp vid den eventuella väpnade konflikten, säger ställförträdande marinchef Peder Ohlsson i en artikel på Försvarsmaktens nyhetssida.