Markarbeten igång för logistiktomt i Sörred

Platzer och Bockasjös gemensamma bolag Sörreds Logistikpark går nu framåt med sin gemensamma logistikbyggsatsning på Hisingen. Kanonaden Entreprenad har fått uppdraget att terrassera en ca 250 000 kvm stor tomt för upp till fyra nya logistikfastigheter, en affär värd 101,5 MSEK.

Uppdragsgivare är Bockasjö och Platzer via joint venture-bolaget AB Bockasjö Platzer Sörred 8:12. Kanonaden ska spränga 1,2 miljoner kubikmeter berg, fylla upp och jämna ut tomten inför grundläggningen.

Sörred Logistikpark kommer bestå av fyra logistikfastigheter med en uthyrningsbar yta på 87 500 kvm.

Kanonaden marförbereder för Bockasjö och Platzers nya logistiksatsning vid Sörredsvägen.

Detaljplanen tillåter höglager och fastigheterna ska anpassas till respektive hyresgästs önskemål, och byggstart för fastigheterna ska ske i takt med att hyreskontrakt tecknas.

– Vi kommer inte att starta byggena av själva husen på spekulation, utan inväntar hyresgäster. Tanken nu är att bygga fyra huskroppar, men det går såklart att anpassa efter kundernas behov, berättar Johan Franzén, affärsområdeschef för logistik på Platzer.

I Göteborg har Kanonaden Entreprenad och Bockasjö tidigare samarbetat i uppförandet av Hisingens Logistikpark, som även den ligger i området. Här har Platzer och Bockasjö ytterligare en logistiktomt, där man totalt planerar att bygga 25 000 kvm logistikyta.

Kanonaden ägs av AF Gruppen och har tolv kontor i Stockholm, Mälardalen och Mellansverige med drygt 300 medarbetare och en omsättning på 1,3 miljarder SEK (2019). Sammanlagt är Kanonaden för närvarande med och bygger sju logistikanläggningar i Mälardalen och i Västsverige.

– Kanonadens strategiska satsning på anläggningsarbeten för logistikanläggningar möter behovet av ny modern logistik i takt med den växande globala e-handeln, kommenterar Ola Forsell, vd för Kanonaden Entreprenad.

Johan Franzén. Foto Platzer

Inom det gemnsamma bolaget ska Bockasjö agera affärsutvecklare och Platzer blir därefter ägare och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna.

– Bockasjö har stor erfarenhet av att utveckla logistikfastigheter, och ett imponerande sätt att driva sina byggprojekt, som vi kan dra stor nytta av i de här projekten, säger Johan Franzén.

Platzer sitter på stora markområden på Hisingen, där möjligheterna att bygga logistik är stora. Förutom de två markområdena som man lagt in i det gemnsamma bolaget, har Platzer ytterligare två större byggklara tomter på Hisingen.

– I första etappen kan vi bygga omkring 160 000 kvm, sedan ytterligare ett par hundra tusen kvm senare. Behöver man ett nytt lager snabbt i Göteborg så är det vi som har de bästa förutsättningarna idag, säger Johan Franzén. 

Av Hilda Hultén