Martin & Servera automatiserar i Norrköping

TGW har fått uppdraget att automatisera Martin & Serveras nya centrallager i Norrköping. “Det är en hybridlösning med både miniload och skyttlar”, berättar Kristian Brink, projektchef på TGW i Norden, som ser en växande efterfrågan på automation i av pandemin.

Det 28 000 kvm stora lagret som ska stå klart under 2021, blir den sista etappen i Martin & Serveras omstrukturering och konsolidering av sin logistik. Verksamheten i Norrköping flyttar härmed från en äldre lokal på samma ort. 

– Vi har redan idag en välfungerande verksamhet i Norrköping, som är ett väldigt bra logistiskt läge för vår centrallagerhantering då vi når alla våra största marknader, det vill säga storstadsområdena, med rimlig ledtid. Vi fick också tag i en bra tomt på rätt sida av stan och med ett bra skyltläge från E4an, berättar Martin & Serveras utvecklingschef Magnus Schultz.

Norrköping är ett väldigt bra logistiskt läge, vi når alla våra största marknader med rimlig ledtid.

Det nya lagret tas i drift i november, och automatiseras med en hybridlösning från TGW – dels en minload-lösning för buffertlagring och dels en skyttellösning för både kylda och varma produkter. Automatiseringen gör det möjligt för Martin & Servera att att centralisera sitt produktsortiment för varor med lägre omsättning på ett ställe. De högfrekventa produkterna hanteras manuellt i lagret. 

I november tas det nya lagret i Norrköping i drift. Foto Martin & Servera.

– Båda flödena integreras sedan i automationslösningen med hjälp av en comissioner, och sampackas sedan ut till kund, förklarar Kristian Brink. 

Automationslösningen installeras under sommaren 2021, och beräknas tas i drift i början av 2022.

– TGW presenterade den bästa lösningen för oss med sitt hybridsystem. De hade också ett bra upplägg tillsammans med Else, som kommer att hantera mjukvaran, berättar Magnus Schultz.

Het automationsmarknad

Kristian Brink, TGW

Österrikiska TGW är en av världens största automationsintegratör med 3 700 anställda och en omsättning på 835 miljoner euro. I Sverige har bolaget omkring 17 anställda, främst inom sälj och eftermarknad. Enligt Kristian Brink är automationsmarknaden het just nu. 

– Pandemin har medfört att fler kunder har fått ett större behov av att automatisera. Vi märker en större efterfrågan och har vunnit ett par större kontrakt som innebär att vi kommer att behöva anställa ytterligare personer. Så vi växer stadigt, precis som marknaden, säger Kristian Brink.

TGWs huvudfokus ligger på lättgodshantering inom tre segment; mode, livsmedel och “general merchandise”.

– I den nordiska dagligvarubranschen har många av de stora aktörerna redan gjort eller påbörjat investeringar i automation, så där är tillväxtpotentialen ganska begränsad när det gäller större centrallager. Men i ett globalt perspektiv ser vi ett växande segment med mindre lagerlösningar nära storstäder, som är en väldigt intressant framtidsmarknad för oss.

Av Hilda Hultén