Martin & Servera inför elfordon i distributionen

Martin & Servera Logistik introducerar i sommar sin första helt elektrifierade lastbil från Volvo. Lastbilen ska användas i flera skift för distribution i Stockholm för att utnyttja möjligheterna till max.

Den beställda elektrifierade lastbilen, en Volvo FE, ska användas för distribution i Stockholm och kommer köras i tre skift: förmiddag, eftermiddag och natt. Genom köpet blir koncernen den första restauranggrossisten i Sverige att använda eldrivna distributionsbilar.

– För Martin & Servera Logistik är det viktigt att minska det totala antalet fordon genom att nyttja dem en större del av dygnet, inte enbart under förmiddagar. Det är extra viktigt när det gäller den eldrivna lastbilen. Om vi kan göra fler leveranser per dag med den, så betyder det ju också mindre utsläpp och en tystare trafikmiljö, kommenterar Stefan Bergström Hedmark, vd för Martin & Servera Logistik.

Martin & Servera ser att allt fler kunder i offentlig sektor och på restaurangmarknaden engagerar sig i klimatfrågan och ställer krav på mer hållbara transporter. Att kunderna är beredda att ta emot varuleveranser på flera tider av dygnet hjälper företaget att öka nyttjandegraden på lastbilarna, något Volvo Lastvagnar menar är en av de stora fördelarna med just ellastbilar.

– Att nyttja fler av dygnets timmar genom tysta och utsläppsfria transporter är en av de stora möjligheterna med elektriska lastbilar. Martin & Servera blir nu bland de absolut första som startar ett sådant flöde operativt, säger Johan Selvén, försäljningschef Volvo Lastvagnar Sverige.

Koncernens övergång från en fossil- till batteridriven fordonsflotta kommer gå stegvis, delvis med hjälp av biobränsle. Men företaget tror på batteridrivna fordon i framtiden.

– Om jag får spekulera så tror jag att det vi brukar kalla ”last mile distribution”, dvs leveranser till slutkund i stadskärnan, inom några år går med batteridrivna fordon. För de långa transporterna blir det en kombination av biobränsle, vätgas och eldrift framåt, kommenterar Stefan Bergström Hedmark.