Martin & Servera levererar hela dygnet: med elflotta

Martin & Servera Logistik har skrivit avtal med Volvo Lastvagnar om en beställning av totalt sex elfordon för tung fordonstrafik. Flottan ska utnyttjas optimalt, och kunderna kommer därför få leveranser dygnets alla timmar.

Tidigare i år beställde grossisten sin första ellastbil från Volvo Lastvagnar som ska tas i drift inom kort för distribution i Stockholm. Nu beställer företaget ytterligare fem elfordon, till följd av ökad efterfrågan på hållbara leveranser från kunder inom både privat och offentlig sektor.

– Det här är Volvo Lastvagnars enskilt största affär någonsin på hemmamarknaden när det gäller elfordon. Martin & Servera är verkliga föregångare när det gäller distribution med tunga eldrivna lastbilar. Det som är intressant är att det ger Martin & Servera stora möjligheter att också optimera transporterna genom att våra tysta, utsläppsfria fordon kan användas dygnet runt, kommenterar Johan Selvén, försäljningschef, Volvo Lastvagnar Sverige.

Med en flotta om totalt sex ellastbilar blir grossisten en av Sveriges största aktörer inom eldrivna tunga transporter. De nya, dyrare men mycket mer hållbara fordonen kommer användas en större del av dygnet, för att optimera användningen. Det är möjligt i o m att eldrift är tystare än traditionella förbränningsmotorer.

“Hållbara leveranser handlar inte bara om vilket bränsle som används, även produktionen har en stor påverkan på klimatet.” skriver Martin & Servera.

Det innebär i praktiken att fler kunder kommer behöva ta emot varor under eftermiddagar, kvällar och nätter. Enligt Stefan Bergström Hedmark, vd för Martin & Servera Logistik, är många kunder intresserade av att göra gemensam sak för klimatet.

– Vår ambition är att minska det totala antalet fordon. Därför vill vi att de tystgående, eldrivna och utsläppsfria lastbilarna ska användas i flera skift, säger Stefan Bergström Hedmark, i ett pressmeddelande.

– Vi har redan idag dialog med ytterligare kunder som önskar leveranser med våra framtida ellastbilar och därför är beredda att ta emot varor under dygnets alla timmar.

Av Emanuel Lehtonen