Martin & Servera vässar klimatmålen

Restauranggrossisten Martin & Servera sätter nya klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål, och ska jobba mer aktivt upp- och nedströms i försörjningen. “Om vi menar allvar med våra klimatambitioner – då måste vi också arbeta med stötta kunder och leverantörer” säger Emelie Hansson, hållbarhetschef.

Under 2022 har Martin & Servera analyserat verksamhetens klimatpåverkan genom hela värdekedjan.

– Det var ingen överraskning att den klimatpåverkan som följer av produktion och transport kopplat till de varor vi säljer är större än den påverkan vår egen verksamhet orsakar. Efter vår klimatanalys blev det väldigt tydligt att om vi menar allvar med våra klimatambitioner – då måste vi också arbeta med stötta kunder och leverantörer i deras arbete med att minska klimatavtrycket, kommenterar Emelie Hansson, hållbarhets- och kvalitetschef på Martin & Servera.

Bolaget har sedan länge ett övergripande mål om att koncernens verksamhet ska vara klimatneutral senast 2030. Nu ökar bolaget sina klimatambitioner att också omfatta värdekedjan bakåt och framåt – hur de varor man säljer produceras, och hur man kan inspirera och förenkla för kunderna och deras gäster att välja mer klimatsmarta alternativ. När det gäller klimatarbetet i den egna verksamheten finns mycket på plats redan, menar Emelie Hansson.

– Vi har investerat stort i fordon som antingen går på 100 procent el eller drivs med biogas. Vår egen solpark producerar förnybar energi till elnätet i södra Sverige. Vi arbetar för att halvera svinnet. Våra stora lager är byggda för att vara så klimateffektiva som möjligt. Vi har ett omfattande sortiment av hållbara produkter och arbetar med att inspirera kunder att välja mer växtbaserade, ekologiska eller svenska regionala produkter, säger Emelie Hansson.

Arbetet med att ta fram nya klimatmål och handlingsplaner för hela Martin & Servera-gruppen, planeras att genomföras under 2023. I de ökade ambitionerna ingår arbetet med att ta fram vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative.